Usvojeno sedam konvencija koje predstavljaju jedne od uslova za ulazak naše države u Paris MoU

Prošle sedmice delegacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva predvođena Ministrom dr Andrijom Lomparom, učestvovala je u radu četiri okrugla stola na temu poboljšanja bezbijednosti i sigurnosti međunarodne plovidbe, koji su se održavali u okviru sastanka IMO organizacije.

Opširnije...

Press clipping: Auto shop br 28: "Registracija jahti na crnogorsku zastavu"

U broju 28. časopisa "Auto Shop" izdavača "Aspekt medija" doo iz Podgorice, koji je jedini magazin u Crnoj Gori koji se bavi temama iz saobraćaja (bezbijednost, automobilizam, nautika i motociklizam) izašao je članak pod naslovom " Registracija jahti na crnogorsku zastavu ". Članak je u prilogu.

Opširnije...

Završeni radovi na čišćenju-produbljivanju plovnog puta “Virpazarski kanal”

Radovi na na čišćenju-produbljivanju plovnog puta "Virpazarski kanal" su okončani u skladu sa ranije potpisanim ugovorom između Uprave pomorske sigurnosti i firme „Hidroiskopi" iz Pančeva, kao izvođača. Ocjenu da je izvođač radove izveo prema projektnoj dokumentaciji su dali stručnjaci iz Hidrometorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) – Sektora za hidrografiju koji su uradili batimetrijski premjer plovnog puta nakon obavljenih radova, kao i nadzorni organ firma „HydroGIS" iz Podgorice
Opširnije...

Press clipping: Auto shop br 27: "Svi planovi realizovani"

U broju 27. časopisa "Auto Shop" izdavača "Aspekt medija" doo iz Podgorice, koji je jedini magazin u Crnoj Gori koji se bavi temama iz saobraćaja (bezbijednost, automobilizam, nautika i motociklizam) izašao je članak pod naslovom " Svi planovi realizovani ". Članak je u prilogu.

 

Opširnije...

Potpisan sporazum o dugoročnoj stručno tehničkoj saradnji između UPS i Hidrometeorološkog zavoda CG

Dana 23. Juna 2010. godine,  na brodu hidrografska barkasa BH-12, Sporazum su potpisali Jasmina Isić, direktorica Uprave pomorske sigurnosti i Luka Mitrović direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

Opširnije...

Obuka iz pomorske sigirnosti i bezbijednosti na Malti

U organizaciji Oružanih snaga Malte (Armed Forces of Malta - AFM) organizovan je kurs „Operativno pomorsko pravo“. Kurs je održan u posebnom trening centru za pomorsku sigurnost i bezbijednost (Mairitime Safety and Security Training Centre – MSSTC), stvoren za potrebe AFMa. Kurs se održao u periodu od 10-21 maja 2010 godine.Učesnik Uprave pomorske sigurnosti u ovom kursu je bio Nexhat Kapidani.

 

Opširnije...

Prva Jadranska konferencija o uljnim zagađenjim, Opatija 12-14.05/10

U Opatiji je, od 12. do 14. maja 2010. godine, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, održana Prva Jadranska konferencija o uljnim zagađenjima. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Jasmina Isić, Kap. Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Opširnije...

Regionalna radionica "Primjena Aneksa II i III MARPOL 73/78 Konvencije

Na Malti je, od 26. do 29. aprila 2010. godine, u organizaciji REMPEC-a održana Regionalna radionica za primjenu Aneksa II i III MARPOL konvencije. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Opširnije...

Učešće predstavnika UPS na radionici „Primjena međunarodnih standarda vezanih za države-zastave“

U Zagrebu je u periodu od 17. do 18. februara 2010. godine održana radionica na temu „Flag state implementation“ na kojoj su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković i Ćazim Alković. Radionicu je organizovala EMSA (Evropska agencija za pomorsku sigurnost) u saradnji sa hrvatskim Ministarstvom mora, turizma i transporta.

Opširnije...

Nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena redovna nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom. Nakon sveobuhvatne provjere poslovnih procesa Uprave koji se odvijaju u Baru i Tivtu, vodeći ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je sistem adekvatan, da se na odgovarajući način primjenjuje i da se kontinualno unaprijeđuje u skladu sa zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009. U izvještaju nije evidentirana ni jedna neusaglašenost. 

Na obostrano zadovoljstvo, ocjenjivača i zaposlenih u Upravi, potvrdjena je efektivnost i efikasnost sistema.

Strana 12 od 16

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP