Zaštita čovjekove okoline sa aspekta pomorstva

U Lisabonu (Portugal) je 21. i 22. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs o zaštiti okoline sa aspekta pomorstva. Na sjednici su bili pozvani predstavnici država  Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije.Teme kojima se bavio ovaj kurs je stvaranje zakonskog osnova u državama koje su na putu evropskih integracija za prihvat otpada u lukama, zaštitna sredstva protiv obrastanja (anti-fouling), procenat sumpora u pogonskom gorivu koje koriste pomorski brodovi kao i kaznene odredbe za zagađenja nastala sa brodova.

Opširnije...

Anketa Uprave pomorske sigurnosti

Poštovani korisnici usluga Uprave pomorske sigurnosti, kao i sve zainteresovane strane, obavještavamo Vas da je na našoj internet prezentaciji postavljena anketa kojom želimo da utvrdimo stepen vašeg zadovoljstva kvalitetom usluga koje pružamo, kao i da zajedno sa Vama utvrdimo mjesta gdje je moguće naše usluge poboljšati i unaprijediti.

Opširnije...

Četvrta sjednica konsultativne mreže zemalja članica EU o tehničkoj pomoći (CNTA) koju pruža EMSA

U Lisabonu (Portugal) je 01. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održana četvrta CNTA sjednica. Sjednici su prisustvovali predstavnici pomorskih administracija država EU i država koje su na putu integracija, Albanije i Crne Gore.

Opširnije...

DIREKTIVA 99/35/EC

U Lisabonu (Portugal) je 24. juna 2009. godine pod pokroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs vezano za implementaciju Direktive 99/35/EC. U radu radionice učestvovali su predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Albanije, Hrvatske i Turske. Tema kojom se bavila ova radionica je vezana za obavezni pregled RO-RO putničkih brodova i brzih putničkih plovila.

Opširnije...

Potpisan jednogodisnji ugovor za pruzanje LRIT usluga

Rezolucijom MSC.202(81) u SOLAS konvenciji se donosi novo Pravilo 19-1, Poglavlje V kojim se zahtjeva ugradnja sistema koji, automatski, svakih 6 sati, šalje slijedeće podatke:

- IMO broj i MMSI oznaku;

- Geografsku poziciju broda;

- Datum i vrijeme određivanja pozicije. 

Opširnije...

Video Spot Uprave Pomorske Sigurnosti

Kurs o evropskom pomorskom zakonodavstvu u Lisabonu

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 30. Marta  do 02. Aprila 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs „Training on EU maritime legislation for newcomers“. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske, i to iz svake države po dva predstavnika . Opširnije...

Uticaj ljudskog faktora u pomorskoj sigurnosti

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 24. do 25 februara 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs   „Human Element in Maritime Safety“.

Opširnije...

Pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima i osposobljenosti pomoraca

 Novim pravilnikom se propisuju zvanja, odnosno ovlaščenja o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova. Pravilnik mozete vidjeti ovdje.

U Upravi pomorske sigurnosti je izvršena nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

 

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je 29.01.2009. godine izvršena nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom.

Opširnije...

Strana 12 od 15

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP