EMSA DUET računarski program, Lisabon, 03-04. februar 2016.

U Lisabonu je, u periodu od 03. do 04. februara 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), održan trening kurs za predstavnike priobalnih zemalja članica EU i priobalnih zemalja kandidata za članstvo u EU, među kojima spada i Crna Gora, a koji se odnosio na upoznavanje prisutnih predstavnika sa Revidiranim EMSA DUET programom (Revised EMSA Dispersant Usage Evaluation Tool).

Opširnije...

Program tehničke pomoći EMSA, Lisabon, 10. februar 2016.

U Lisabonu je, dana 10. februara 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), održan Prvi sastanak (Kick-off Meeting) sa ciljem zajedničkog utvrđivanja programa tehničke pomoći EMSA zemaljama koje su u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji za naredni period od 30 mjeseci.

Opširnije...

Spriječeno širenje naftne mrlje u tivatskom zalivu

http://www.minsaob.gov.me/vijesti/147144/Saopstenje-Sprijeceno-sirenje-naftne-mrlje-u-tivatskom-zalivu.html

Signalna bova

Nevrijeme koje je zahvatilo Crnu Goru proteklih nedjelja ostavilo je negativan trag I na objekte sigurnosti pomorske plovidbe koje postavlja i odrzava Uprava pomorske sigurnosti. Mnogi od njih su oštećeni u većoj ili manjom mjeri.

Opširnije...

Obuka operatera za rad na VTS/VTMIS opremi, Malta, 08-12. decembar 2014.

Programom EU IPA 2011 Crna Gora je dobila podršku Evropske Unije za uspostavu sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem – VTS/VTMIS. Uspostava VTS/VTMIS-a obaveza je Crne Gore u procesu pristupanja EU - Poglavlje 14, te se sprovodi u skladu sa Direktivom EU 2002/59/EC o uspostavljanju sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem.

Opširnije...

Prezentacija Nacrta Studije procjene rizika i Plana sugurne plovidbe Bokokotorskim zalivom, Tivat, 04.decembar 2014. godine

U Upravnoj zgradi Porto Montenegra u Tivtu je 04. decembra 2014. godine održana prezentacija Nacrta Studije procjene rizika i Plana sigurne plovidbe Bokokotorskim zalivom.

Više detalja o samoj prezentaciji možete pogledati na sajtu Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.


Bokokotorski zaliv_sa_separacionim_zonama_i_opremomm

 Karta Bokokotorskog zaliva sa separacionim zonama i opremom

 

U Download sekciji možete preuzeti prezentaciju Nacrta Studije i Plana.

 

 

CeanSeaNet Basic Training za korišćenje sistema za satelitsko detektovanje naftnih mrlja Lisabon, 6. i 7. novembar 2014.

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti pohađali su trening za upotrebu sistema CleanSeaNet (CSN), održanog 6. i 7. novembra 2014. godine u Lisabonu (Portugal) u organizaciji EMSA (European Maritime Safety Agency - Evropska agencija za pomorsku sigurnost).

Opširnije...

Instalacija opreme za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMiS

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti je u sklopu projekta IPA 2011, krenulo sa instalacijom opreme za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem, odnosno VTMiS (Vessel Traffic Monitoring Information System) opremom.

Opširnije...

Uprava pomorske sigurnosti po prvi put na sastancima ekspertskih radnih grupa za LRIT, SafeSeaNet i „Single Window“

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti je po prvi put učestovao u radu ekspertske radne grupe za LRIT (Long Range Identification and Tracking - daljinsko praćenje i identifikacija brodova putem satelita), koja je održana 29. 10. 2014. pod okriljem EMSA (European Maritime Safety Agency - Evropska agencija za pomorsku sigurnost) u Lisabonu u Portugalu.

Opširnije...

Obavještenje o remontu plutača

Dana 25.09.2014.godine, izvršeni su radovi na objektima sigurnosti plovidbe u Budvanskom kanalu.

Opširnije...

Strana 7 od 17

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP