Članci

Održan "Info day" Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)

clip_image001Uprava pomorske sigurnosti je u saradnji sa EMSA-om dana 17.09.2009. godine u sali Luke Bar organizovala "Info Day" o radu ove agencije i njenom značaju za implementaciju pomorskog zakonodavstva u zemljama EU.

Ovoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici slijedećih institucija odnosno pravnih subjekata: Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Lučke kapetanije Bar i Kotor, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava policije - sektor granične policije, Luka Bar, Luka Kotor, AD Marina Bar, Porto Montenegro, Nimont, Jadroagent, Azalea Maritime Training Centre, Fakultet za pomorstvo Kotor, FAB Live i u svojstvu domaćina predstavnici Uprave i predstavnici EMSA-e g.Giuseppe Russo  i g.Andrea Tassoni.

Nakon uvodnog obraćanja od strane direktora Uprave prisutni su imali priliku da se informišu oko pomorskog zakonodavstva EU, da dobiju osnovne informacije o radu EMSA-e kao i da se upoznaju sa zadacima EMSA-e u vezi: klasifikacionih društava, STCW zakonodavstva, ISPS koda, PSC-a (Port State Control), zaštita životne sredine i VTMIS-a. U međupauzama je bilo prilike da se u diskusiji postave pitanja i da se prisutni upoznaju sa radom kako Uprave pomorske sigurnosti tako i resornog Ministarstva.

U neformalnom dijelu predstavnike EMSA-e smo upoznali sa radom Uprave, urađena je posjeta Obalnoj radio stanici na Dobrim Vodama gdje su predstavnici EMSEupoznati sa postojećim tehničkim kapacitetima i lanovima Uprave.

Sadržaj prezentacije možete preuzeti na ovom linku:

http://www.pomorstvo.me/files/prezentacije/infodaymontenegro.zip

GO_TO_TOP