Odjeljenje traganja i spasavanja na moru

Načelnik:  Žarko Lukšić
telefon:    00 382 30 313 240
mob:        00 382 69 666-483
e-mail:     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

U odjeljenju traganja i spašavanja na moru  vrše se poslovi koji se  odnose na : organizovanje akcija targanja i spasavnaja ljudi i imovine u obalnom moru i epikontinentalnom pojasu Crne Gore u skaldu sa Nacionanim planom traganja i spasavanja na moru i drugim domaćim i međunarodnim propisima; saradnju u akcijama traganja i spasavanja sa susjednim zemljama u skladu sa međunarodnim sporazumima; praćenje i primjenu domaćih i međunarodnih standrada u opremanju obučenosti i organizovanju službe te predlaganje korektivnih i preventivnih mjera za unapređivanje i efikasnost službe traganja i spašavanja na moru.

Međunarodna konvencija o traganju i spašavanju na moru (SAR konvencija) donesena je u Hamburgu 1979. godine. Kao što nagovještava njen naziv, konvencija je zamišljena da poboljša postojeće uredbe i obezbjedi okvir za izvođenje operacija traganja i spašavanja poslije nesreća na moru. S obzirom da je naša država potpisnica SAR Konvencije (''Službeni list SRJ–Međunarodni ugovori'', broj 23/05), krajem 2005. godine, Vlada RCG (''Službeni list RCG'', broj 4/06) usvojila je Nacionalni plan traganja i spašavanja na moru, koji je usklađen sa odredbama ove Konvencije.
Nacionalni plan traganja i spašavanja na moru utvrđuje načela rada i djelovanja, zadatke i dužnosti, mjere i postupke službenih lica i način korišćenja sredstava tokom pripravnosti, odnosno tokom akcija traganja i spašavanja na moru.
U izradi je Predlog Službenog pravilnika o primjeni Nacionalnog plana traganja i spašavanja na moru. Ovim Pravilnikom utvrđuje se redoslijed neposrednih radnji koje se preduzimaju u slučaju saznanja da ljudima na moru prijeti neposredna i ozbiljna opasnost po život i/ili zdravlje.

Uprava pomorske sigurnosti iz Bara, preko Odjeljenja traganja i spasavanja na moru, u čijem sastavu se nalazi Koordinacioni centar traganja i spašavanja Bar (MRCC Bar), vrši pripremne aktivnosti koje se odnose na akcije traganja i spašavanja. Ovako zahtjevan i odgovoran posao zahtijeva konstantnu saradnju svih koji učestvuju u realizaciji ovog projekta, a u skladu sa međunarodnim propisima i domaćim zakonodavstvom.

Koordinacioni centar traganja i spašavanja Bar (MRCC Bar), osim ugrađenog radio sistema za globalno spašavanje na moru - GMDSS za područje A1 i A2, ima ugrađenu AIS baznu stanicu sa uređajem za grafičko predstavljanje elektronskom kartom (ECDIS viewer), čime su ispunjeni zahtjevi Međunarodne pomorske organizacije. Na VHF ch 16 i ch 24, VHF DSC ch 70 kao i na MF 2182 KHz i MF DSC 2187.5 KHz organizovana je permanentna služba slušanja. MRCC Bar ima uvijek slobodan telefonski broj 9833. Osim telefonskog broja 9833, poznavanja korištenja radio stanice i odašiljanja poziva u GMDSS sistemu, trebate znati i ostale mogućnosti pozivanja Koordinacionog centra traganja i spašavanja Bar (MRCC Bar):

 

Ime

Telefon

Fax

Mobilni

 e-mail

Telex

MRCC BAR

19833
030 313-088

030 313-600

067 642 179

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

61445

Za vašu sigurnost na moru Odjeljenje traganja i spasavanja na moru može, u saradnji sa drugim državnim organima, angažovati 9 manjih brzih čamaca, 4 veća plovna objekta kao i 5 tegljača, a na raspolaganju su, po potrebi, i jedinice vazduhoplovstva MUP-a i VSCG. Da bi se neko na moru spasio od nezgode, najvažnija je pravovremena informacija kao i pozija upućena onima koji u akcijama traganja i spašavanju učestvuju.
Uz Koordinacioni centar traganja i spašavanja Bar (MRCC Bar), danonoćno dežuraju i Lučke kapetanije Bar i Kotor, kao podcentri službe traganja i spašavanja na moru (MRSC) i plovne jedinice MUP-a RCG, kao osmatračke jedinice. Stoga u slučaju nezgode na svom ili nekom drugom plovnom objektu treba što prije alarmirati bilo koju od ovih institucija.

Podcentri traganja i spašavanja / MRSC:

Mobilni

Telefon

Fax

Lučka kapetanija Bar

069 290 274

030 312-733

030 311-384

Lučka kapetanija Kotor

069 681 504

032 304-312

032 325-578

Osmatračke jedinice

Mobilni

Telefon

Fax

plovna jedinica MUP-a Bar

067 284 715

 

 

plovna jedinica MUP-a Ulcinj

067 284 196

 

 

plovna jedinica MUP-a Budva

067 284 257

 

 

plovna jedinica MUP-a Podgorica (Skad. jezero)

067 284 193

 

 

plovna jedinica MUP-a Kotor

067 284 864

 

 

plovna jedinica MUP-a H. Novi

067 284 773

 

 

Potpunije podatke o sigurnosti i bezbjednosti na moru možete naći u našoj brošuri
''SIGURNOST I BEZBJEDNOST NA MORU''.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP