Biro za tehničko održavanje

U Birou za  tehničko održavanje vrše se poslovi koji se odnose na: preventivno i korektivno održavanje cjelokupne infrastrukture i tehničkog sistema Uprave (oprema i objekti za pomorsku signalizaciju, elektro –mašinski uređaji ,vozila i motorni uređaji, plovni objekti i zgrade); izradu periodičnih planova i programa preventivnog i korektivnog održavanja; ažuriranje tehničke dokumentacije opreme;ispitivanje uzroka otkaza na tehničkim sistemima i kontrolu rukovanja istih; pružanje usluga trećim licima iz domena svoje nadležnosti i obavljanje periodičnih usmjeravanja nazivnih parametara tehničkih sisitema i sačinjavanja odgovarajućih izvještaja; sprovođenje uputstava i propisa o zaštiti na radu i održavanje sredstava zaštite na radu.

GO_TO_TOP