U Upravi pomorske sigurnosti je izvršena nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

 

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je 29.01.2009. godine izvršena nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom.

Vodeći ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je Sistem menadžmenta kavalitetom Uprave adekvatan, da se na odgovarajući način održava i da se kontinualno unapređuje u skladu sa zahtjevima Standarda MEST ISO 9001:2000.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP