Odjeljenje za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja

Načelnik: Žarko Lukšić
tel/fax: 00 382 30 312-957
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

U odjeljenju pomorskih  telekomunikacija vrše se poslovi radio službe koje se odnose na zaštitu ljudskih života na moru, sigurnost plovidbe i luka; praćenje i analiza  parametara vezanih za meteorologiju i hidrografiju od značaja za sigurnost plovidbe; izmjena informacija o kretanju brodova u okviru ''Adriatic report'' sistema; izvršavanja obaveza globalnog pomorskog sigurnosnog sistema ''GMDSS''; pružanje komunikacije prilikom medicinske asistenicije brodovima; emitivanja radio oglasa i upozorenja za pomorce, emitovanje vremenskih izvještaja i pružanjem radio telefonskih usluga i posredovanje ka javnoj PTT mreži.


Organizacija:
Odjeljenje obavlja svoju funkciju preko službe Obalane radio stanice"Barradio".

Obalna radio stanica je sastavljena iz sljedećih cjelina :

  • Kontrolnog centra Dobra Voda, Bar, geografska pozicija: 42 03 16,36N  019 08 28,40E
  • Predajnog centra Oćas, Rt Komina, Bar, geografska pozicija:42 01 08N 019 08 52E
  • VHF izdvojenog centra "Obosnik", poluostrvo "Luštica", geografska pozicija: 42 24 32N 018 36 54E.

U Kontrolnom centru su smještene instalacije za upravljanje izdvojenim stanicama: Predajni centar i VHF izdvojeni centar Obosnik.
Kontrolni centar je i operativni centar GMDSS operatora koji obavljaju svoje duznosti 24 sata neoprekidno. Na kontrolnom centru je instalirana oprema potrebna za obavljanje djelatnosti.

Na Predajnom centru su instalirani predajnici i antenski sistem za pokrivanje morskog područja A2. Predajni centar posjeduje posadu. Komutacija i prenos modulacije se upravlja daljinski sa Kontrolnog centra Dobra voda, fiberoptičkim prenosom.

VHF izdvojenim centarom "Obosnik" se proširuje morsko područje A1 i pokriva zaliv "Boka kotorska". Ima instaliranu VHF opremu za rad na DISTRESS frekvneciji 156.8MHz (ch.16), za rad digitalnim selektivnim pozivom (DSC) na 156.525 MHz (ch.70) i za rad na radnom kanalu ch.24. Komutacija iprenos modulacije se upravlja daljinski sa Kontrolnog centra Dobra voda mikrotalasnim linkom i fiber optičkim prenosom.

Opis:
Odjeljenje pomorskih telekomunikacija obavlja poslove telekomunikacija u pomorskoj pokretnoj radio službi. To su :

·  Rad u sklopu MRCC Bar u izvršavanju obaveza Globalnog pomorskog sigurnosnog sistema"GMDSS" sistema i pokrivanje morskih područja A1 i A2

·  Obezbjeđenje telekomunikacija u slučajevima traganja i spašavanja na moru

·  Emitovanje vremenskih i navigacijskih upozorenja

·  Emitovanje vremensakih izvještaja i radio oglasa

·  Pruzanje komunikacije prilikom medicinske asistencije brodovima "MEDICO"

·  Izmjena informacija o kretanju brodova u okviru "Adriatic report" sistema

·  Praćenje kretanja brodova jadranskim morem u okviru sistema za automatsku indentifikaciju brodova "AIS"

·  Prikupljanje i prosleđivanje informacija koje se odnose na prevenciju sprečavanja zagađenja mora od strane brodova

·  Radiosmjeranje radio-goniometriom na VHF pomorskom području i 121.5MHz

Pružanje radio telefonskih usluga i posredovanje ka javnoj PTT mreži

<Obalna radio stanica je otvorenaza javni saobraćaj.
Obezbjeđenesu komunikacije ka:

  • INMARSATsatelitskom telkomunikacionom sistemu
  • Javnoj PTT TELEX mreži
  • javnoj PTT telefonskoj/fax mreži
  • internet e-mail
  • specijalnim službama (MUP i Mornarica)

Služba i frekvencije : Služba bdjenja na obalnoj radio stanici se obavlja 24 sata 7 dana u nedjelji na frekvencijama :

Kontrolni centar, Dobra Voda, Bar

Pozivni znak

MMSI

Frekvencija

Kanal

Vrsta emisije

Snaga predajnika

Pozicija

4OB

002620001

156.525M

C70

G2B

50W

420315N 0190920E

156.800M

C16

F3E

161.600M

C20

F3E

156.500M

C10

F3E

25W

156.600M

C12

F3E

MF Predajni centar Oćas, Bar

Pozivni znak

MMSI

Frekvencija

Vrsta emisije

Snaga predajnika

Pozicija

4OB

002620001

2187.500 K

F1B

500W

420108N 0190852E

2182.000 K

J3E

1720.400 K

J3E

VHF Izdvojeno mjesto "Obosnik", poluostrvo Luštica

Pozivni znak

MMSI

Frekvencija

Kanal

Vrsta emisije

Snaga predajnika

Pozicija

4OB

002620002

156.525M

C70

G2B

50W

422432N 0183654E

156.800M

C16

F3E

161.800M

C24

F3E


Vremenski izvještaji i radio oglasi s
e emituju na crnogorskom i engleskom jeziku uz prethodnu najavu na VHF kanalu 16.(156,800M) u sledećim terminima i na frekvencijama/kanalima:

Vrijeme emitovanja

Frekvencija

Kanal

Lokacija

08:50 UTC

161.800 M

C24

Obosnik

14:20 UTC

20:50 UTC

Kontrolni centar - GMDSS operatori:

Inmarsat-CID broj: 426200016
Telefon za pomoć na moru i informacije: 19833
tel: 030 313 088
fax: 030 313 600
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP