Uticaj ljudskog faktora u pomorskoj sigurnosti

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 24. do 25 februara 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs   „Human Element in Maritime Safety“.

 

Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Albanije, Crne Gore, Hrvatske i Turske, i to iz svake države po dva predstavnika .

 

Teme kojima se bavila ova radionica su vezane za minimalni broj članova posade koji propisuje država zastava izdavanjem Svjedočanstva o minimalnom broju članova posade, primjenom ISM Code-a na brodovima i u kompanijama koje upravljaju brodovima države-zastave, minimalne standarde obuke pomoraca, uslove rada i boravka na brodu kao i uticaj ljudskog faktora u pomorskim nezgodama.

S obzirom da Uprava pomorske sigurnosti izdaje Sertifikat o najmanjem broju članova posade, kao i da vrši kontrolu primjene konvencija vezanih za uslove rada i boravka pomoraca na brodu ovoj radionici je prisustvovati Kap. Vladan Radonjic u svojstvu predstavnika UPS-a.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP