DIREKTIVA 99/35/EC

U Lisabonu (Portugal) je 24. juna 2009. godine pod pokroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs vezano za implementaciju Direktive 99/35/EC. U radu radionice učestvovali su predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Albanije, Hrvatske i Turske. Tema kojom se bavila ova radionica je vezana za obavezni pregled RO-RO putničkih brodova i brzih putničkih plovila.

Ova Direktiva ne nalazi svoju osnovu u nekoj međunardnoj konvenciji kao što je to slučaj u ostalim, već je to jedinstvena odluka zemalja članica a odnosi se na sve putničke brodove koji svraćaju u bilo koju luku EU. Samim tim  ova Direktiva ima obavezujući karakter i za putničke brodove koji ne viju zastavu EU a na stalnim su linijama prema EU.Pregledi se dijele na Početni, godišnji specijalni, godišnji servisni i vanredni pregled i čine dodatnu kontrolu koja nije u sastavu PSC inspekcije. Zbog detaljnosti pregleda najčešće se obavljaju u plovidbi.Izvještaji o ovim pregledima unose se u zbirku podataka čiji pristup imaju samo članice EU. Smatram da je obuka bila izuzetno korisna s obzirom na važnost koju ova pitanja imaju u dijelu implementacije evropskih standarda u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP