Četvrta sjednica konsultativne mreže zemalja članica EU o tehničkoj pomoći (CNTA) koju pruža EMSA

U Lisabonu (Portugal) je 01. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održana četvrta CNTA sjednica. Sjednici su prisustvovali predstavnici pomorskih administracija država EU i država koje su na putu integracija, Albanije i Crne Gore.

U uvodnom izlaganju predstavnici EMSA-e su iznijeli svoje planove kurseva koje imaju namjeru organizovati u 2010. godini i za koje smatraju da su od najvećeg značaja za implementaciju evropskih direktiva u zemljama članicama EU.Takođe svoje prijedloge su iznijeli i predstavnici zemalja članica EU, što bi to za njih bilo najinteresantnije u 2010 godini. U dvosatnoj distusiji donijeta je zajednička lista koja će biti predstavljena evropskoj komisiji nakon čega će se odobriti sredstva za realizaciju ovih aktivnosti.Na sjednici je bilo riječi i o tzv. „Twining project“ koji zemljama koje su na putu evropskih integracija, a gdje spada i Crna Gora, omogućava da uz praćenje jedne od članica EU brže i vjerodostojnije implementiraju evropske direktive i da njihovu primjenu vide i u praksi.Na ovaj način se daje Crnoj Gori mogućnost da kroz finansiranje od strane EU brže i lakše implementira ono što se od nje traži.Na kraju sjednice predstavnici Crne Gore i Albanije imali su svoje prezentacije na temu pomorske administracije i budućem napretku. Naša prezentacija je bila dobro prihvaćena što su potvrdili i sami organizatori sjednice.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP