Anketa Uprave pomorske sigurnosti

Poštovani korisnici usluga Uprave pomorske sigurnosti, kao i sve zainteresovane strane, obavještavamo Vas da je na našoj internet prezentaciji postavljena anketa kojom želimo da utvrdimo stepen vašeg zadovoljstva kvalitetom usluga koje pružamo, kao i da zajedno sa Vama utvrdimo mjesta gdje je moguće naše usluge poboljšati i unaprijediti.

Molim Vas da ispunite anketu klikom na stavku menija "Anketa" i eventualno ostavite Vaš komentar u cilju unaprijeđenja Sistema menadžmenta kvaliteta i kvaliteta usluga.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP