Zaštita čovjekove okoline sa aspekta pomorstva

U Lisabonu (Portugal) je 21. i 22. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs o zaštiti okoline sa aspekta pomorstva. Na sjednici su bili pozvani predstavnici država  Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije.Teme kojima se bavio ovaj kurs je stvaranje zakonskog osnova u državama koje su na putu evropskih integracija za prihvat otpada u lukama, zaštitna sredstva protiv obrastanja (anti-fouling), procenat sumpora u pogonskom gorivu koje koriste pomorski brodovi kao i kaznene odredbe za zagađenja nastala sa brodova.

Osim gore pomenutih tema kurs je započeo prezentacijom Gosp. Giuseppe Russa o samoj EMSA-i i njenom značaju za pomorstvo EU. Kao dio „ERIKA II“ paketa, 27. juna 2002. godine, osnovana je EMSA (Evropska pomorsko-sigurnosna agencija) kao tehnički organ Evropske Komisije i utvrđena propisom Evropske Komisije Regulation (EC) 1406/2002 koji je pretrpio i neke promjene u narednim godinama 2003, 2004 i 2006.Sjedište ove Agencije je u Lisabonu, Portugal, a glavni zadaci odnose se na tehnička pitanja iz oblasti:Unapređenja pomorske sigurnosti,Preventivnim mjerama u slučaju zagađenja mora sa brodova,Reagovanje u slučaju zagađenja mora sa brodova,Bezbijednost na moru vezana za poslovanje trgovačkih pomorskih brodova. Nakon prezentacije Gosp. Giuseppe-a  pristupilo se obradi gore navedenih tema. S obzirom da je u toku izrada Zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata smatramo da je ovaj kurs došao u pravo vrijeme.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP