EMSA kurs o primjeni ISM Pravilnika

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 31. avgusta do 04.septembra 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs sa temom primjene ISM pravilnika na brodovima i u kompanijama koje upravljaju tim brodovima. Obuka je vršena od strane eksperta „ABS Academy“ Capt. Steve Blair predavača i auditora ABS klasifikacionog društva.  Ovom kursu prisustvovali su predstavnici Albanije, Hrvatske, Srbije, Turske i Crne Gore.

Predavanja su se zasnivala na upoznavanju samog ISM pravilnika i njegovoj primjeni, koristeći razne auditorske tehnike. Obilovala su nizom primjera kako u kompaniji tako i na samim brodovima.Poslednjeg dana kursa izvrseno je testiranje kandidata o stečenom znanju. Cijenimo da je obuka bila izuzetno korisna s obzirom na važnost koju ova pitanja imaju u dijelu implementacije evropskih standarda u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo kao i pregleda brodova pod crnogorskom zastavom. Obuci su na čelu UPS prisustvovali Kap. Vladan Radonjić i Kap. Barbić Dabiša.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP