Nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena redovna nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom. Nakon sveobuhvatne provjere poslovnih procesa Uprave koji se odvijaju u Baru i Tivtu, vodeći ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je sistem adekvatan, da se na odgovarajući način primjenjuje i da se kontinualno unaprijeđuje u skladu sa zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009. U izvještaju nije evidentirana ni jedna neusaglašenost. 

Na obostrano zadovoljstvo, ocjenjivača i zaposlenih u Upravi, potvrdjena je efektivnost i efikasnost sistema.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP