Učešće predstavnika UPS na radionici „Primjena međunarodnih standarda vezanih za države-zastave“

U Zagrebu je u periodu od 17. do 18. februara 2010. godine održana radionica na temu „Flag state implementation“ na kojoj su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković i Ćazim Alković. Radionicu je organizovala EMSA (Evropska agencija za pomorsku sigurnost) u saradnji sa hrvatskim Ministarstvom mora, turizma i transporta.

Učesnici su prvenstveno upoznati sa relevantnom zakonskom regulativom UNCLOS (Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora) kao i sa zahtjevima IMO rezolucije A.996(25). U daljem radu predstavljene su mogućnosti države-zastave za delegiranje svojih ovčlašćenja priznatim organizacijama kao i mogućnost nadgledanja tih organizacija od strane države-zastave i EMSA. Predstavljene su potrebe i mogućnosti nadgledanje flote koja vije zastavu određene države kao i sprovođenje istrage u slučajevima pomorskih incidenata. Razmatrane su i impikacije VIMSAS (IMO dobrovoljna šema provjere) u zakonodavstvo Evropske unije. Na kraju su predstavljena iskustva dobijana sa provjera.

Smatramo da je učešće na ovoj radionici bilo izuzetno značajno, posebno iz razloga što ova pitanja trebaju biti uključena u dijelu implementacije evropskih standarda u crnogorsko zakonodavstvo.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP