Prva Jadranska konferencija o uljnim zagađenjim, Opatija 12-14.05/10

U Opatiji je, od 12. do 14. maja 2010. godine, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, održana Prva Jadranska konferencija o uljnim zagađenjima. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Jasmina Isić, Kap. Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Konferencija je, osim neposrednog izlaganja najnovijih proizvoda i usluga iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa brodova, imala za cilj povezivanje zemalja Jadranskog mora sa ostalim zemljama Mediterana i ostatka Evrope.

U isto vrijeme, konferencija je imala karakter foruma, gdje su predstavnici zemalja razmijenjivali iskustva i znanja iz oblasti sprečavanja, spremnosti, intervencije i saradnje u slučaju iznenadnog zagađenja mora sa brodova.

Osim predstavnika vladinih institucija i ministarstava zemalja potpisnica Barselonske konvencije, 1995., učešće u izlaganju uzeli su predstavnici IMO-a, REMPEC-a, IOPC fondova, EMSA-e, ITOPF-a i Cedre.

U kratkom izlaganju, u trajanju od 20 min., predstavnik Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković informisao je učesnike konferencije o aktivnostima Crne Gore po pitanju zaštite mora od zagađenja sa brodova, kao i aktivnostima koje predstoje po pitanju izrade Plana za hitne intervencije u slučaju iznenadnog zagađenja mora sa brodova.Konferencija je u potpunosti opravdala očekivanja.

Ostvaren je veliki broj kontakata sa raznim proizvođačima specijalizovane opreme, razmijenjena su iskustva sa predstavnicima drugih zemalja, što će nam u znatnoj mjeri olakšati posao prilikom izrade plana. 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP