Obuka iz pomorske sigirnosti i bezbijednosti na Malti

U organizaciji Oružanih snaga Malte (Armed Forces of Malta - AFM) organizovan je kurs „Operativno pomorsko pravo“. Kurs je održan u posebnom trening centru za pomorsku sigurnost i bezbijednost (Mairitime Safety and Security Training Centre – MSSTC), stvoren za potrebe AFMa. Kurs se održao u periodu od 10-21 maja 2010 godine.Učesnik Uprave pomorske sigurnosti u ovom kursu je bio Nexhat Kapidani.

 

Na ovom trening centru se od 2005 godine vrši obuka i za studente iz inostranstva. Troškove obuke je do sada pokrivala komanda SAD u Evropi (United States European Command – EUCOM). Na kursu se obradjivala slijedeća materija:
 • Izvori medjunarodnog pomorskog prava (UNCLOS);
 • Principi jurisdikcije (Nacionalni, Teritorijalni ..);
 • Države zastave: Prava i Obaveze;
 • Oblasti jurisdikcije;
 • Suvereno pravo (Imunitet);
 • Domaće zakonodavstvo;
 • Univerzalna jurisdikcija;
 • Primjena sile i pravilnici za njenu primjenu;
 • Ratno pravo;
 • Važniji  slučajevi – presedani u međunarodnom pravu;
 • Vježba za procijenu kandidata.
 

Tokom dvonedjeljnog boravka na Malti uradjena je i jednodnevna posjeta Međunarodnom institutu za pomorsko pravo (International Maritime Law Institute – IMLI). Predavač na IMLI-ju, Dr. Norman Martínez, je održao jednodnevni kurs o isključivoj ekonomskoj zoni, kontinentalnom pojasu, režimu prolaska kroz medjunarodne moreuze i o arhipelaškim državama i morima i njihovim pravima i obavezama.

 

Studenti iz inostranstva i  AFM-a  prisustvoju jednodnevnom kursu na  IMLI-ju

 

Studenti su imali priliku da posjete  i RCC Malta (Rescue Coordination Centre) , kao i pomorski odred AFM (Maritime Squadron). Pored predstavnika iz Crne Gore obuci su prisustvovali i predstavnici iz Gruzije, Rumunije, Senegala, Nigerije kao i nekoliko predstavnika iz AFM-a. Nakon završetka kursa učesnicima su uručena svjedočanstva od strane glavnog zapovjednika AFMa. 

 

Studenti nakon preuzimanja svjedočanstava

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP