Potpisan sporazum o dugoročnoj stručno tehničkoj saradnji između UPS i Hidrometeorološkog zavoda CG

Dana 23. Juna 2010. godine,  na brodu hidrografska barkasa BH-12, Sporazum su potpisali Jasmina Isić, direktorica Uprave pomorske sigurnosti i Luka Mitrović direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

Cilj Sporazuma je zajednički doprinos stvaranju kvalitetnih uslova za sigurno i bezbjedno odvijanje plovidbe na moru i na unutrašnjim plovnim putevima Crne Gore.  

Uzajamno povjerenje i spremnost korišćenja raspoloživih resursa uz poštovanje specifičnosti i zakonske regulative koje obavezuju Upravu pomorske sigurnosti i Hidrometeorološki zavod Crne Gore, u cilju realizacije projekata koji zbog svoje multidisciplinarne prirode posla ne mogu sami da izvrše.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP