Usvojeno sedam konvencija koje predstavljaju jedne od uslova za ulazak naše države u Paris MoU

Prošle sedmice delegacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva predvođena Ministrom dr Andrijom Lomparom, učestvovala je u radu četiri okrugla stola na temu poboljšanja bezbijednosti i sigurnosti međunarodne plovidbe, koji su se održavali u okviru sastanka IMO organizacije.

Na sastanku su razmatrane buduće aktivnosti koje Crna Gora treba da realizuje radi dobijanja statusa člana Pariskog memoranduma s ciljem poboljšanja sigurnosti i bezbijednosti plovidbe kako u crnogorskim tako i u međunarodnim vodama. Predloženo je da se vec u maju 2011. godine na sjednici Paris MoU-a razmatra aplikacija Crne Gore za ulazak, nakon čega bi naša država dobila status posmatrača. Taj status bi trajao dvije godine i za taj period Crna Gora bi morala da ispuni sve uslove koje pred nju postavlja Paris MoU, kako bi postala punopravni član. S tim u vezi, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva već na prošloj sjednici, tj na sjednici Vlade od 24. februara 2011. godine usvojeno je sedam konvencija koji predstavljaju jedne od uslova za ulazak naše države u Paris MoU.

Usvojeni su:

. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima
. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem pogonskim uljem, 2001.
. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem uljem iz 1992. godine, sačinjena u Londonu 27. novembra 1992. godine
. Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem uljem, sačinjene u Londonu, 27. novembra 1992. godine.
. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o odgovornosti i nadoknadi za štetu prouzrokovanu prilikom prevoza morem opasnih i štetnih materija, 1996.
.Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sistema protiv obrastanja brodova iz 2001. godine.
.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem uljem iz 1992. godine (CLC 92), usvojen 16. maja 2003. godine u Londonu.
(preuzeto sa sajta Vlade Crne Gore)

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP