Deseti sastanak Fokalnih Tačaka REMPEC-a

Na Malti je, u periodu od 03-05. maja 2011. godine, u organizaciji REMPEC-a (Regionalni pomorski centar za hitno djelovanje u slučaju zagađenja Sredozemnog mora), održan Deseti sastanak Fokalnih Tačaka REMPEC-a. Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Sastanak je održan sa ciljem da se: 

-   predstavi Izvještaj o postignutim rezultatima REMPEC-a u periodu od 2009. do 2011. godine. Izvještaj se sastoji iz tri dijela:           

         - izvještaj o institucionalnom razvoju,

         - izvještaj o administrativnim i drugim pitanjima, i

         - izvještaj o implementaciji aktivnosti. 

-   diskutuje i predloži program rada REMPEC-a za period 2012-2013, koji će se usvojiti na sljedećem redovnom sastanku Država potpisnica Barselonske konvencije.        

Na sastanku je predstavljen program rada REMPEC-a za period 2012-2013 sa opštim ciljevima: 

ojačavanje instutucionalne usklađenosti, efikasnosti i odgovornosti, 

-   ispunjavanje ciljeva koje postavlja Barselonska konvencija 1995, njeni Protokoli i Regionalna strategija, 

-   efikasna komunikacija i razmjena informacija, 

-   rad na ratifikaciji i implementaciji Protokola Barselonske konvencije 1995 o integralnom upravljanju obalnim područjem, 

-   rad na ratifikaciji i implementaciji Protokola Barselonske konvencije 1995 o područjima pod posebnom zaštitom i biodiverzitetu Sredozemlja, 

-   rano upozorenje o zagađenju mora sa brodova, 

-   smanjenje nivoa zagađenja Sredozemnog mora sa brodova i zaštita obalnog područja,

 -   smanjenje socio-ekonomske ranjivosti područja Sredozemnog mora.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP