Konferencija o prekograničnoj saradnji u oblasti traganja i spašavanja

 

 

U Aranđelovcu (Republika Srbija) je u periodu od 27. do 29. septembra 2011. godine u organizaciji Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, održana konferencija o prekograničnoj saradnji u oblasti traganja i spašavanja.

Konferenciji su prisustvovali  predstavnici državnih organa uključenih u akcije traganja i spašavanja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Republike Hrvatske, Danske, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Republike Srbije. Osim gore navedenih predstavnika državnih organa konferenciji su prisustvovali i predstavnici međunarodnih i evropskih organizacija iz oblasti civilnog vazduhoplovstva (International Civil Aviation Organization, European Civil Aviation Conference, EUROCONTROL,..), kao i predstavnici Italijanskog Kontrolnog centra ITMCC čiji je zadatak prijem i distribucija COSPAR-SARSAT poziva koji satelitskim putem lociraju poziciju avionske ili pomorske nezgode koristeći frekvenciju 406 MHz i istu distribuiraju državi zastavi.

Konferencija je sadržala niz prezentacija edukativnog karaktera gdje se jasno mogla vidjeti organizaciona šema i značaj Spasilačkog koordinacionog centra (RCC – Rescue Coordination Center). Za nas je vrlo interesantana bila organizaciona šema danskog i rumunskog Spasilačkog koordinacionog centra, zemalja koje izlaze na more, gdje se kao subjekat organizacije javlja i Pomorski spasilački koordinacioni centar.

Dobra komunikacija MRCC Bar (fokalna tačka u Crnoj Gori za prijem COSPAR-SARSAT poruka) sa ITMCC-om je potvrđena od strane Gosp. Pantaleo DELL’OLIO (ITCG Commander- ITMCC Director) i Gosp. Michele D’Arcangelo (ITCG Warrant Officer) i u isto vrijeme predložena posjeta ovom centru u Bariju gdje će gore navedenoj gospodi biti zadovoljstvo da nam budu dobri domaćini.

Konferencija je završena potpisivanjem međuregionalne izjave o saradnji u akcijama traganja i spašavanja, a za Crnu Goru ovu izjavu je potpisao Gosp. Zoran Đuranović – Direktor Sektora za vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru Crne Gore.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP