U Upravi pomorske sigurnosti predstavljeni IPA2011 projekti i prateće studije

U Upravi pomorske sigurnosti, u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom pomorstva i saobraćaja, održan sastanak gdje su učesnicima predstavljeni IPA 2011 projekti: "Uspostava nadzora i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMIS" (Vessel Traffic Management Information System) i nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.
Uprava pomorske sigurnosti trenutno sprovodi aktivnosti,u saradnji sa resornim Ministarstvom, oko realizacije ranije predloženih IPA projekata. Ministarstvo pomorstva i saobraćaja je u sklopu IPA 2011 predložilo dva projekata čiji će nosilac aktivnosti biti Uprava pomorske sigurnosti:
  • Uspostava nadzora pomorskog saobraćaja, odnosno VTMIS-a (Vessel Trafic Management Information System),
  • Nabavka opreme za hitne intervencije uslijed iznenadnog zagađenja mora sa plovila.
 
Ukupna vrijednost projekata je 3,5 mil EUR, od kojih EU obezbjeđuje 2,8 mil EUR preko IPA fondova, dok kofinansiranje od 20% obezbjeđuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
 
Za potrebe predloženih projekata u toku je izrada tri značajne studije koje za cilj imaju jasnije definisanje potreba, a kasnije će same studije poslužiti za izradu tenderske dokumentacije za nabavku opreme. U pitanju su:
 
·Studija o VTMISu,
·“Risk assessment” studija o procijeni rizika o zagađenju mora sa plovila,
·“Sensitivity mapping” studija, koja za cilj ima mapiranje osjetljivih područja,
 
Studije će biti finansirane u vidu tehničke pomoći i sami izbor konsultanata je obavljen i odnedavno oni borave u Crnoj Gori.
 
Učesnici sastanka su danas imali priliku da se upoznaju sa samim projektom kao i studijama čija izrada je u toku. Učesnici su dali podršku ovom projektu imajući na umu njegov značaj u pogledu sigurnosti na moru kao i žaštite mora od zagađenja.
 
Na sastanku su pored predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva pomorstva i saobraćaja bili prisutni i predstavnici slijedećih institucija: Ministarstvo odbrane, Uprava policije, Lučka Uprava, Hidrometeorološki zavod Crne Gore, Lučke kapetanije Bar i Kotor, Luka Bar, Luka Kotor, doo HEMOSAN i dr.
 
 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP