U SA održana konferencija o regionalnoj saradnji i zajedničkom napretku obalskih straža

 

U Sarajevu se od 14. do 16. decembra 2011. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane kraljevine Norveške, održala konferencija za okruglim stolom o regionalnoj saradnji i zajedničkom napretku obalskih straža država koje izlaze na Jadransko more. Kompletnu organizaciju ovog događaja preuzelo je Ministarstvo za bezbijednost Bosne i Hercegovine. Skupu su prisustvovali predstavnici Albalije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Italije, Slovenije i Norveške, kao i predstavnik Evropske pomorske agencije za sigurnost.

Crnu Goru su na ovoj konferenciji predstavljali:  Kapetan fregate Nusret Hanjalić iz Ministarstva odbrane i Kapetan duge plovidbe Vladan Radonjić iz Uprave pomorske sigurnosti.

Nakon okupljanja u hotelu „Evropa” u srijedu, 14. decembar, u 19.30 otpočelo je prijemno veće gdje su se učesnici konferencije mogli bliže upoznati.

Dan posvećen samoj konferenciji je bio četvrtak, 15 decembar, sa početkom u 09.00 časova.

Osim predstavnika norveškog Ministarstva odbrane dobrodošlicu nam je poželio i Gosp. Mijo Krešić, Zamjenik Ministra za bezbijednost Bosne i Hercegovine.

U svojim prigodnim govorima ukazali su na značaj ovih konferencija i sastanaka za napredak zajedničkog djelovanja u različitim misijama na Jadranskom moru.

Prevashodni zadatak ove konferencije je bio udruživanje snaga u zajedničkom odgovoru na iznenadna zagađenja mora. Imajući u vidu da zagađenje nastalo sa plovnih i plutajucih objekata može da nanese katastrofalne posljedice i da ulje ili opasni teret u svom kretanju po površini mora ne poznaju granice ovakav oblik udruživanja je zaista neophodan i jedino moguć u smanjivanju i otklanjanju posljedica.

Idući po abecednom redu predstavnici država učesnica konferencije su u svojim kraćim izlaganjima iznijeli organizacioni nivo svojih zemljama kao odgovor na pomenute katastrofe.

U ime Crne Gore svoje izlaganje je imao Kap. Vladan Radonjic, Načelnik odjeljenja traganja i spašavanja na moru u Upravi pomorske sigurnosti. Izlaganje se baziralo na normativno pravne akte i operativni dio iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata. Rečeno je da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nadležan organ za pripremu i donošenje pravnih akata iz ove oblasti i da je  15. aprila 2011. godine stupio na snagu Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata. Odmah nakon toga Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 28. aprila 2011. godine. donijela Nacionalni plan za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata.

Nacionalni plan sadrži tri stepena reagovanja i o svakom pojedinačno je bilo  riječi. Napomenuto je i da upravo Stepen 3 Nacionalnog plana predviđa regionalno udruživanje i djelovanje. Takođe smo napomenuli da je u izradi Nacionalnog plana veliki doprinos dala i Međunarodna pomorska organizacija (IMO) kao i Regionalni centar za hitno reagovanje pri iznenadnim zagađenjima mora (REMPEC). Sa ovim podacima završen je dio izlaganja koji je obuhvatao normativno pravne akte iz oblasti zaštite mora od zagađenja.

U operativnom dijelu je navedeno da je Uprava pomorske sigurnosti shodno Uredbi o organizaciji i načinu radu državnih organa (Sl. List CG, Broj 07/11) nadležan organ za poslove smanjenja i otklanjanja posljedica nastalih prilikom iznenadnih zagađenja sa plovnih objekata, a da kontrolu nad radom Uprave vrši Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Pomenut je i rad Odjeljenja pomorskih telekomunikacija kao i oprema kojom raspolažemo u cilju veće sigurnosti i bezbijednosti na moru. Veliki značaj prilikom izlaganja dat je IPA projektima i značaju njihove realizacije.

Ostala izlaganja su bila slične sadržine stim što je kod ostalih operativni nivo reagovanja prepušten obalskim stražama. U ovom dijelu smo napomenuli na je Vlada Crne Gore u martu mjesecu ove godine dala saglasnost na osnivanje Interresorne grupe koja je odmah počela sa radom i ima za cilj udruživanje sredstava  i zajedničko djelovanje svih vladinih organa koji se bave sigurnošću i bezbijednošću plovidbe.

U drugom dijelu konferencije predstavljene su preporuke daljih aktivnosti norveške obalske straže sa ciljem unaprijeđenja regionalne saradnje država Jadranskog mora.

Preporuke nazvane „Timeline for Activities 2012” uključuju sledeće aktivnosti:

Sastanak predstavnika norveške obalske straže i njihovog Ministarstva odbrane sa vlastima Republike Albanije u januaru 2012. godine. Jedna od tema sastanka će biti i odobravanje izvođenja regionalne vježbe u zoni odgovornosti Republike Albanije.

Od 15. do 17. februara 2012. godine početna konferencija o pripremi zajedničke vježbe u Jadranskom moru. Na konferenciji je planirano učešće po jednog predstavnika iz svake zemlje koji će imati tehničke podatke o raspoloživim sredstvima i ljudstvom.

6 i 7 jun  2012 godine finalna konferencija o planiranoj zajedničkoj vježbi u Jadranskom moru. Obuhvatala bi dva paralelna sastanka od kojih bi se jedan bavio tehničkim pitanjima realizacije vježbe a drugi odobravanjem finalne verzije plana vježbe.

Na kraju od 10. do 13. septembra sama vježba u sledećim etapama:

10. septembra dolazak jedinica zemalja učesnica vježbe i posmatrača

11. septembra predstavljanje toka vježbe, uspostavljanje međusobne veze između jedinica i ostale pripremne aktivnosti.

12. septembra  živa vježba na moru

13. septembra izvođenje zaključaka o obavljenoj vježbi, razmjena mišljenja, stečena iskustva.

13. septembra odlazak učesnika.

 

Troškove pomenutih aktivnosti snosit će Kraljevina Norveška kako je to već dogovoreno na sastanku njihove Vlade  prije nedelju dana.

 

Na kraju konferencije u Sarajevu dogovoreno je da se do 25. januara 2012. godine:

Svaka država izjasni o ponuđenom programu,

da ukoliko je saglasna pošalje spisak sredstava kojima bi mogla učestvovati u vježbi i

dali je spremna da prihvati ulogu domaćina vježbe ukoliko to Republika Albanija odbije.

 

Takođe je skrenuta pažnja da se na predstojećim sastancima stalno šalju isti ljudi koji će imati kontinuitet u radu, moć odlučivanja i poznavanje materije.

 

Napomena:

Konferencija održana u Sarajevu ne predstavlja aktivnost ni Jadransko-Jonske inicijative ni Trilateralnog sporazuma Italije, Slovenije i Hrvatske već je to zasebna aktivnost čiji je cilj regionalna saradnja u zaštiti mora od zagađenja i unapređenje obalske straže zemalja jadranskog regiona. 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP