Trening kurs u Opatiji

U Opatiji (Republika Hrvatska) je u periodu od 5. do 9 Marta  2011. godine pod podkroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije - IMO održan trening kurs „Regional training course for auditors under the voluntary IMO member state audit scheme“. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Republike Hrvatske, Albanije, Češke Republike, Gruzije, Ruske Federacije, Azerjbedžana, Izraela, Bugarske, Latvije i Litvanije. Teme kojima se bavila ova radionica su vezane za obuku Ispitivača - Auditora u izvođenju dobrovoljnog preispitivanja-audita države članice Međunarodne pomorske organizacije.

 

Na početku predavanja bilo je riječi o obavezujućim IMO instrumentima čija primjena u nacionalno zakonodavstvo jedne države predstavlja glavni objekat preispitivanja državne pomorske administracije. Osim osnovnih IMO konvencija SOLAS, MARPOL, Load Line, Tonnage, COLREG i STCW kao i Protokola koji se odnose na neke od ovi konvencija, među obavezujućim instrumentima čija se primjena kontroliše su i veliki broj IMO rezolucija donesenih od strane oba komiteta. Audit ne obuhvata samo administrativna tijela koja su direktno vezana za sigurnost i bezbijednost plovidbe već i ona koja indirektno učestvuju u obezbjeđivanju istog cilja. To znači da, kada se Crna Gora bude prijavila za VIMSAS audit predmet interesovanja neće biti samo Ministarstvo pomorstva i saobraćaja i Uprava pomorske sigurnosti već i Hidrometerološki zavod, Agencija za zaštitu životne okoline, Lučke kapetanije i sve one institucije koje su nekim pravnim aktom označene kao akteri u obezbijeđivanju sigurnosti plovidbe.

Audit bazira preispitivanje na osnovu postojeće dokumentacije koja predstavlja dokaz primjene IMO instrumenata. U tu dokumentaciju se osim zakonskih i podzakonskih akata ubrajaju i niža pravna akta sve do operativnih procedura i izvještaja o primijenjenim procedurama na pojedine slučajeve. Napominjem da je ovo preispitivanje državne administracije VIMSAS za sada dobrovoljnog karaktera a da će 2015. Godine imati svoj obavezujući karakter.

Najveći značaj audita se daje prije svega DRŽAVI ZASTAVI(Flag state) koja mora posjedovati mehanizam praćenja, usvajanja i implemetacije IMO instrumenata. Ukoliko je država zastava ovlastila neku Priznatu organizaciju (PO) da u njeno ime vrši pregled i izdaje statutarna svjedočanstva država zastava je dužna da posjeduje mehanizam stalne komunikacije sa PO. Putem te komunikacije država zastava mora da stvori mehanizam rukovođenja i kontrole PO. Nesmijemo zaboraviti da se dokazivanje predhodno navedenog demonstrira dostavljenom  dokumentacijom prema PO i izvještajima o auditu PO od strane države zastave. Tu je i ostala dokumentacija čija obaveza proizilazi iz Međusobno potpisanog sporazuma,SOLAS konvencije i nekih rezolucija Međunarodne pomorske organizacije. U zakonskim aktima mora biti jasno naveden organ zadužen za poslove države zastave i način na koji se gore navedeno primijenjeno u odnosnoj državi. U ovom dijelu preispitivanja ubrajaju se još i istrage pomorskih nesreća (Flag state investigations) kao i stručna osposobljenost inspektora države zastave (Flag state surveyors).

U dijelu audita koji se bavi preispitivanjem OBALNE DRŽAVE (Coastal state) značaj je dat postojanju mehanizma kontrole i nadzora sigurnosti plovidbe (uglavnom se odnosi na VTMIS), blagovremenog reagovanja u slučaju izlivanja nafte kao i kooperaciji sa organima koji obavljaju poslove Države zastave i Države luke.

I na kraju, kada je riječ o DRŽAVI LUCI(PORT STATE) pažnja je posvećena organu koji je zadužen za ove poslove kao i mehanizmu praćenja IMO instrumenata, njihovu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo i najvažnije primjena istog. Primjena se kontroliše postojanjem dokumentacije o procedurama i izvještajima o primjeni tih procedura. Svakako i u ovom slučaju mora postojati način kontrole, vršenje analiza i napredak u primjeni.

Da bi neka zemlja mogla da pristupi VIMSAS auditu mora proći kroz sledeću proceduru:

  1. Uputiti zahtjev Generalnom sekretaru IMO-a za VIMSAS audit;
  2. Potpisivanje memoranduma o kooperaciji Države članice i Generalnog sekretarijata IMO-a;
  3. Ispunjavanje pre-audit upitnika predhodno poslatog od strane GS kao i dostavljanje poslednje ispunjenog „Self assessment form for Member State“;
  4. Odabir Audit tima od strane GS i dostavljanje liste Državi članici.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP