Nadzorna provjera sistema menadžmenta kvalitetom

U skladu sa planom provjere renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register, u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena redovna nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom.

Nakon sveobuhvatne provjere primjene zahtjeva standarda MEST ISO 9001:2009 na poslovnim procesima Uprave, ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je sistem adekvatan, da se na odgovarajući način primjenjuje i da se kontinuirano unaprijeđuje u skladu sa zahtjevima navedenog standarda.

Na obostrano zadovoljstvo, ocjenjivača i zaposlenih u Upravi, potvrđena je efikasnost i efektivnost sistema.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP