Održana radionica o implementaciji LRIT-a

image001Radionica o LRIT-u („Long Range Identification and Tracking" – Sistem za identifikaciju i praćenje brodova velikog dometa) održana je u Lisabonu, u prostorijama EMSA („European Maritime Safety Angency" – Evropska agencija za pomorsku sigurnost) od 19.03.2012. i 20.03.2012. godine.

Radionica je organizovana u sklopu SAFEMED II projekta uz podršku REMPEC-a i EMSA.

 

Na radionici je bilo ukupno 21 učesnik iz 12 zemalja koji su korisnici SAFEMED projekta: Alžir, Maroko, Tunis, Egipat, Jordan, Liban, Izrael, Palestina kao i IPA zemlje Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Turska.

Radionici su prisustvovali i predstavnici EMSA-a, IMSO-a („International Mobile Satelite Organization" – Međunarodna organizacija za pokretne satelite), IMO-a, REMPEC-a, Evropske komisije, Kanadskog „Coast Guard"-a i DMA („Danish Maritime Administation"). Predstavnici ovih organizacija su imali ukupno 8 prezentacija, gdje su učesnike upoznali sa LRIT sistemom, načinom njegovog funkcionisanja, ulogom IMO-a, IMSO-a i EMSA-e u LRIT-u. Takođe je predstavljena arhitektura LRIT sistema, kao i njegove glavne komponente. Predstavljene su i obaveze pomorskih administracija u implementaciji ovog važnog sistema, kao i obaveze brodara u nabavci LRIT opreme za brodove.

Učesnisi radionice su imali priliku da prezentuju stanje u njihovoj zemlji oko implementacije LRITa. Ovu priliku su iskoristili predstavnici Crne Gore da upoznaju prisutne o aktivnostima koje je preduzela Uprava pomorske sigurnosti, odnosno država Crna Gora, za pravovremenu implementaciju LRIT-a u Crnoj Gori, shodno SOLAS konveciji. Prezentacija se nalazi u prilogu.

Na kraju radionice učesnicima je predstavljen MSS (Maritime Support Service) Centar koji se nalazi u upravnoj zgradi EMSE, a preko kojeg se prate i daje podrška za razne sisteme koje je EMSA implementirala za potrebe Evropske komisije i država članica: SafeSeaNet, CleanSeaNet, THETIS, AIS, LRIT, VTMIS itd.

image011 image014

 pdfMontenegro Workshop LRIT

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP