Vježba ADRIATIC-12

DSC00018U Draču je, u periodu od 24. do 27. septembra 2012. godine, u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Albanije i uz stručno-tehničku i finansijsku podršku Ministarstva odbrane Norveške i norveške obalske straže, održana vježba „ADRIATIC-12", na kojoj su učestvovali predstavnici Albanije, Norveške, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke i Italije. Od posmatrača na vježbi su bili prisutni predstavnici REMPEC-a (IMO), EMSA-e i EU-MIC-a.

 

 

Cilj vježbe „ADRIATIC-12" je uvježbavanje upravljačkog kadra kao i članova posade brodova učesnika vježbe u smislu pravilnog donošenja odluka koje se odnose na planiranje, usmjeravanje i vođenje operacija vezano za suzbijanje, smanjenje i otklanjanja posljedica zagađenja mora sa brodova. Takođe, cilj ove vježbe je jačanje saradnje među državama u regionu Jadranskog mora, ukazivanje na potrebu sklapanja međudržavnih sporazuma po pitanju zaštite mora od zagađenja sa brodova i stvaranje jedinstvenog jezgra, koje uključuje raspoložive resurse u ljudstvu i opremi, za borbu u slučaju iznenadnog zagađenja mora sa brodova.

 

 

 

 

DSC00019 DSC00031

Crnu Goru je na ovoj vježbi predstavljali su predstavnici Ministarstva odbrane - Mornarica Vojske Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, Ministarstva održivog razvoja i turizma - Agencija za zaštitu životne sredine i predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Uprava pomorske sigurnosti. Učesnici vježbe, kao predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, bili su Kap. Predrag Ratković, kao član Štaba za upravljanje akcijom (IMOC, Durres) i Kap. Vladan Radonjić, kao član posade Patrolnog broda „Iliria", koja je imala ulogu upravljanja akcijom na mjestu nezgode (On-scene Commander).

Sama vježba je počela 27. septembra 2012. godine u 08:00 časova i sastojala se iz više faza: dolaska učesnika, operativnog dijela, donošenja zaključaka i odlaska učesnika. Sam operativni dio je bio vrlo jednostavan i sastojao se iz prijema poziva u pomoć broda u nezgodi, razmjene informacija o nezgodi sa državama u regionu, angažovanja rapoloživih resursa u ljudstvu i opremi država učesnika vježbe za izvođenje operativnih aktivnosti i završetka aktivnosti, koje je uključivalo i obavještavanje država u regionu. Prekid aktivnosti oglašen je 27. septembra 2012. godine u 11:45.

DSC00074 DSC00087

Crnu Goru je u operativnom dijelu predstavljao remorker „Orada" Mornarice Vojske Crne Gore. Ističem da je remorker „Orada" odigrao veliku ulogu u samom operativnom dijelu jer je bio nosilac poslova koji su se odnosili na gašenje požara, ograđivanje naftne mrlje branama, skladištenje prikupljenog ulja i tegljenje broda koji je prouzrokovao zagađenje. Kap. Ratković Predrag i Kap. Vladan Radonjić su, tokom operativnog dijela, bili u neprestanom kontaktu sa Komandantom remorkera „Orada" k.fr. Vladimirom Todorovićem i dežurnim operaterima u Koordinacionom centru „MRCC Bar".

Vježba „ADRIATIC-12" je u potpunosti ispunila cilj jer je, ne samo doprinijela razvijanju saradnje među državama u regionu, već je potvrdila da u Crnoj Gori postoji jednistveno jezgro po pitanju zaštite mora od zagađivanja sa brodova.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP