IALA VTS Operator V-103/1 – Simulator kurs

valeta2U vremenskom periodu od 01/10/2012. godine, u Valeti, Malta, u organizaciji REMPEC-a (Regionalni pomorski centar za hitno reagovanje u slučaju iznenadnog zagađenja Sredozemnog mora), u službenim prostorijama „Future Focus Ltd“, uslužnog provajdera, a u sklopu projekta Safemed II, održan je kurs za obuku kandidata za rad na VTS instalacijama (IALA VTS Operator V-103/1 – Simulator kurs).

Cilj ovoga kursa je osposobljavanje postojećih radio operatera za rad na VTS instalacijama u skladu sa standardima koje propisuje IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – Međunarodno udruženje uprava pomorske signalizacije).

VTS kurs je uključivao niz realističnih interaktivnih simuliranih vježbi osmišljenih da testiraju kandidate za rad na VTS instalacijama u pogledu obezbjeđivanja sigurne i efikasne plovidbe. Samo vježbanje je proteklo u postepenom povećavanju složenosti zadataka i zahtijevalo je određeno teoretsko znanje, stečeno na prethodnom kursu održanom u Baru sredinom godine (IALA VTS Operator V-103/1 – Unaprijeđeno znanje).

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti na ovom kursu su bili Kap. Predrag Ratković, Kap. Vladan Radonjić, kao i Nikola Nikočević i Dragan Ivanović koji su operateri na MRCC Bar.

Po završetku ovog kursa, svim učesnicima su uručena odgovarajuća svjedočanstva (Sertifikati) za VTS operatere.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP