Vjezba traganja i spasavanja u Ankoni

U Anconi (Italija) je u periodu od 8.-12. Oktobra 2012. godine održana vježba traganja i spašavanja preživjelih putnika uslijed pada aviona Airbus 320. Vježba predstavlja praktičnu primjenu Sporazuma Italije, Španije i Francuske poznat kao SARMEDDOCC i druga je vježba ovog tipa organizovana u poslednjih tri godine.

 Crna Gora je na ovoj vježbi učestvovala u svojstvu posmatrača a naši predstavnici su bili odgovorna lica državnih organa za pitanja traganja i spašavanja na moru.

Kapetan duge plovidbe Vladan Radonjić – Načelnik traganja i spašavanja na moru, Ministarstva pomorstva i saobraćaja – Uprava pomorske sigurnosti i

Poručnik fregate Vladimir Todorović – Ministarstvo odbrane, Mornarica Vojske Crne Gore

Aktivno učešće u vježbi imali su predstavnici pomorske administracije Italije i špansko vojno vazduhoplovstvo i to:

  1. Ministarstvo infrastrukture i transporta – državni nosilac SAR aktivnosti
  2. Obalska straža
  3. Straža finansije
  4. Granična pomorska policija
  5. Vojna Uprava
  6. Vojno vazduhoplovstvo
  7. Karabinjeri
  8. Uprava protiv-požarne zaštite
  9. Timovi prve pomoći
  10. Italijanski crveni krst
  11. Civilna zaštita
  12. Lučke vlasti Ancone
  13. Aerodrom Ancona
  14. TUG's company Ancona itd.


Cjelokupna vježba mogla se podijeliti u četiri aspekta aktivnosti

  1. Prijem poziva opasnosti,
  2. Planiranje SAR aktivnosti,
  3. Sama aktivnost traganja i spašavanja uz adekvatnu koordinaciju svih učesnika
  4. Zbrinjavanje preživjelih.

Vježba je protekla u najboljem redu pri čemu je prikazan visoki nivo profesionalizma od strane njenih učesnika.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP