Održana Međunarodna konferencija u Mantovi - Italija

U organizaciji konsultantske kuće ALOT iz Mantove, koja je partner u projektu SEEMARINER, 31.01.2013 održana je Međunarodna konferencija:
"Siguran prevoz opasnih materija pomorskim i unutrašnjim plovnim putevima" u
Mantovi-Italija.
Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti:

Goran Jurišić, Direktor i
Nexhat Kapidani, Savjetnik direktora.

Predstavnici Uprave su imali priliku da predstave dostignuća i trenutno
stanje u Upravi pomorske sigurnosti, kao i u Crnoj Gori, u vezi prevoza opasnih materija, kao i da predstave međunarodne projekte u kojima Uprava
učestvuje zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva. Predstavnici
Uprave su prezentovali i projekat MEDESS-4MS, u kojem je Uprava jedan od
partnera.

Više informacija kao i prezentacije se mogu naći na:
www.medess4ms.eu i
www.alot.it.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP