Izvjestaj o reviziji

Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima.

Revizija Uprave imala je za cilj izricanje mišljenja o istinitosti i vjerodostojnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu, kao i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima i ocjenu unutrašnjeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Državna revizorska institucija Crne Gore izrazila je POZITIVNO MIŠLJENJE na Godišnji finansijski izvještaj Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu.

Izvještaj je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije Crne Gore, a isti možete pronaći i u pridruženom dokumentu.

Izvjestaj o reviziji UPS

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP