Potonuli remorker

Image1Nakon dobijanja informacije da je na vezu između Risna i Perasta 11.10.2013. godine potonuo remorker iz kojeg se u more izlila manja količina nafte, Uprava pomorske sigurnosti je preduzela aktivnosti kojima je izbjegnut ekološki incident u zalivu, a izlivena nafta pokupljena sa površine mora.

Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave Uprava pomorske sigurnosti je organ nadležan za organizaciju i koordinaciju akcija smanjenja posledica iznenadnog zagađenja mora sa brodova. Takođe zajedničkim djelovanjem sa ostalim državnim organima, u ovom slučaju Mornaricom Vojske Crne Gore i Lučkom kapetanijom Kotor, čiji pravni osnov nalazimo u Nacionalnom planu za hitno reagovanje, po prvi put su državni organi samostalnim djelovanjem zaštitili more i morsku sredinu od ovakvih opasnosti.

Reagovanje je izvedeno u pet tačaka što se može vidjeti i u priloženim fotografijama i to:

1. Sakupljanje izlivene nafte na površini mora samoupijajućom branom i upijačima tzv. absorbentima

2. Postavljanje 150m samoupijajuće brane na prostor nanosa preostale količine ulja u moru

3. Zaštita priobalnog pojasa postavljanjem 500 metara duge absorbentske trake uz samu obalu najugroženijeg dijela.

4. Obuhvatanje prostora oko potonulog remorkera samoupijajućom branom čime se sprečilo dalje širenje nafte.

5. Nakon tri dana zamjena samoupijajuće brane sa velikom okeanskom branom čime će se spriječiti dalje širenje nafte ako do izlivanja ponovo dođe i označiti prostor sigurne plovidbe oko potonulog remorkera.

Nakon uspješno obavljenog sakupljanja nafte, upotrebljeni materijal je predat na skladištenje i uništenje firmi Hemosan koja je jedina licencirana za uništavanje ove vrste zauljanih otpada u Crnoj Gori.

Poslednje fotografije pokazuju obalu nakon uklanjanja zaštitnih pojaseva (brana i absorbenata).

1 4 

5 7

 8 22

25 38

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP