Uprava pomorske sigurnosti po prvi put na sastancima ekspertskih radnih grupa za LRIT, SafeSeaNet i „Single Window“

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti je po prvi put učestovao u radu ekspertske radne grupe za LRIT (Long Range Identification and Tracking - daljinsko praćenje i identifikacija brodova putem satelita), koja je održana 29. 10. 2014. pod okriljem EMSA (European Maritime Safety Agency - Evropska agencija za pomorsku sigurnost) u Lisabonu u Portugalu.

Poziv je uslijedio nakon odobrenja Evropske komisije da Crna Gora učestvuje i EU LRIT Data Centru. Do sada ovaj sistem je bio namijenjen isključivo članicama EMSA (EU zemlje, Norveška i Island) i Crna Gora je prva „treća zemlja“, van EU, koja će se priključiti ovom sistemu, pošto je Crna Gora po ocijeni Evropske komisije i EMSA-e ispunila sve neophodne uslove da bi u njemu učestvovala. Ovih dana će Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i EMSA potpisati ugovor o koriščenju LRIT-a sistema. Za implementaciju sistema u Crnoj Gori, kao i njegovo korišćenje, zadužena je Uprava pomorske sigurnosti. Ovime će se Crna Gora priključiti još jednom evropskom sistemu za pomorsku sigurnosti i time ostvariti znatnu uštedu u odnosu na prethodno uspostavljeni nacionalni LRIT Data Centar. Prisustvo na sastanku je bila prilika da se sa predstavnicima EMSA dogovore naredni koraci oko implementacije EU LRIT sistema u Crnoj Gori, kao i dogovore termini za obuku koju će predstavnici EMSA održati u Crnoj Gori.

Uporedo sa sastankom radne grupe za LRIT, dan ranije su se održali i sastanci ekspertskih radnih grupa za

• SafeSeaNet tj. za evropski sistem za razmijenu podataka bitnih za pomorsku sigurnost, i

• eMS, tj. ekspertska radna grupa za implementaciju „Single Window-a“, odnosno pojednostavljenja procedura dolaska/odlaska brodova u lukama, kao što je predviđeno direktivom EU 2010/65.

Iako je članstvo u ovim sistemima isključivo namijenjeno zemljama članicama EU, Norveškoj i Islandu, Upravi pomorske sigurnosti je omogućeno da prisustvuje na ovim sastancima u svojstvu posmatrača, što je ujedno i priznanje za napore koje čini Uprava pomorske sigurnosti i Ministarstvo pomorstva i saobraćaja u primjeni evropskih standarda u oblasti pomorske sigurnosti i zaštite mora od zagađenja sa brodova. Ovo je ujedno i rezultat intenzivne saradnje i učestvovanja Uprave pomorske sigurnosti i Ministarstva pomorstva i saobraćaja na mnogim projektima međunarodne saradnje koji se finansiraju sredstvima EU. Ovi sastanci su bili prilika da se sa evropskim partnerima razmijene iskustva oko sistema za nadzor pomorskog saobraćaja, što je bilo od velikog značaja imajući na umu da je u Upravi pomorske sigurnosti u toku projekat implementacije VTMIS-a (Vessel Traffic Monitoring and Information Systems - Sistem kontrole i nadzora pomorskog saobraćaja) koji se finansira sredstvima EU iz IPA 2011.

Treba napomenuti da je Crna Gora ranije, na inicijativu Ministarstva saobraćaja i pomorstva I Uprave pomorske sigurnosti uz odobrenje Evropske komisije, priključila i CleanSeaNet sistemu za otkrivanje naftnih mrlja na moru, koji je uspješno implementiran u Upravi pomorske sigurnosti, i koja redovno dobija satelitske snimke i informacije ukoliko ima naftnih mrlja i koji brodovi bi mogli biti uzročnici zagađenja.

Prisustvo na pomenutim sastancima je finansirano sredstvima EMSA-e, a predstavnik Crne Gore je bio Nexhat Kapidani, pomoćnik direktora Uprave pomorske sigurnosti.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP