Instalacija opreme za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMiS

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti je u sklopu projekta IPA 2011, krenulo sa instalacijom opreme za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem, odnosno VTMiS (Vessel Traffic Monitoring Information System) opremom.

Izvođač radova italijanska firma ELMAN će do nove godine kompletirati senzorske stanice na lokalitetima:

Obosnik, Poluostrvo Luštica, Opština Herceg Novi,

Crni rt, Sutomore, Opština Bar i

Mavrijan, Valdanos, Opština Ulcinj.

Nakon uspješno sprovedene planske dokumentacije 05.08. 2014.godine. dobijena je građevinska dozvola za senzorsku lokaciju Obosnik na poluostrvu Luštica. Građevinski radovi su krenuli početkom septembra mjeseca, što je podrazumjevalo izradu betonske platforme potrebnu za antenski toranj radara, operativni kontejner i ostalu senzorsku opremu.

Na već pripremljenoj podlozi i razvučenim instalacionim i infrastrukturnim elementima u oktobru mjesecu se pristupilo krajnjoj fazi montiranja opreme koja između ostalog uključuje:

• savremeni radarski senzor

• AIS bazna stanica

• VHF simpleks primopredajnici

• VHF dupleks primopredajnici

• meteo i hidro senzori

• radio goniometar.

Posebno delikatna operacija je bila montiranje radarske antene na tornju o čemu svjedoče i slike u dodatku.

Pored toga i na ostale dvije senzorske lokacije na kojima će biti smještena identična oprema, počele su pripreme za izvođenje građevinskih radova, kao i instalacioni radovi na budućem VTMiS centru (obalna radio stanica BARRADIO) u Dobroj Vodi ,Baru.

U prilogu se nalaze fotografije radova i instalacije operme sa lokacije Obosnik.

IMG 1

IMG 2

IMG 3

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP