EMSA DUET računarski program, Lisabon, 03-04. februar 2016.

U Lisabonu je, u periodu od 03. do 04. februara 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), održan trening kurs za predstavnike priobalnih zemalja članica EU i priobalnih zemalja kandidata za članstvo u EU, među kojima spada i Crna Gora, a koji se odnosio na upoznavanje prisutnih predstavnika sa Revidiranim EMSA DUET programom (Revised EMSA Dispersant Usage Evaluation Tool).

photos2

 

Cilj Radionice je bila prezentacija unaprijeđene verzije računarskog programa koji služi kao pomoćna alatka prilikom donošenja odluka vezano za disperzente koji će biti upotrijebljeni u slučaju zagađenja mora uljem. Program, na osnovu unesenih parametara (pozicija izlivene nafte, salinitet mora, dubina mora, smjer morske struje, brzina vjetra, stanje mora, količina izlivene nafte, itd.), automatski daje način aplikacije, određenu vrstu i potrebnu količinu disperzenata koji se trebaju upotrijebiti. DUET program takođe može da simulira konstantno izlivanje ulja iz naftnih bušotina, i služi kao odlična alatka kod donošenja odluka prilikom upotrebe disperzenata kod većih zagađenja mora uljem.

Predstavnik Crne Gore na Radionici je bio Aleksandar Božović iz Agencije za zaštitu životne sredine

photos1

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP