Petnaesti sastanak ekspertske radne grupe za CleanSeaNet, Lisabon, 09. jun 2016.

U Lisabonu je, 09. juna 2016. godine, u  organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA - European Maritime Safety Agency), održan petnaesti sastanak ekspertske radne grupe za CleanSeaNet. 

CleanSeaNet je evropski sistem za satelitsko otkrivanje nafnih mrlja na moru. Sistem je namijenjen zemljama članicama EU. Crna Gora je, kao jedina treća zemlja, članica ovog sistema od juna 2014. godine.  

Na sastanku je predstavljen dosadašnji rad sistema kao i planovi za njegovo buduće proširivanje i unapređenje. Posebna pažnja je poklonjena integraciji CleanSeaNet sistema sa sistemima za modeliranje kretanja naftnih mrlja, nakon njihovog otkrivanja. Tim povodom je u kratkim crtama predstavljen i projekat MEDESS-4MS na kojem je učestvovala i Uprava pomorske sigurnosti.

Neke zemlje članice su dale i konkretne primjere korišćenja CleanSeaNet sistema, od samog otkrivanja zagađenja do kažnjavanja počinioca.

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti Nexhat Kapidani informisao je učesnike sastanka o aktivnostima Crne Gore po pitanju sigurnosti na moru i zaštite mora od zagađenja sa brodova. Sastanak je poslužio i da se razmijenjene iskustva sa predstavnicima EMSA i drugih zemalja članica EU kako po pitanju CleanSeaNet-a tako i po drugim pitanjima (SafeSeaNet, Single Window itd.)

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP