Mediteranska konferencija institucija sa nadležnostima obalske straže, Napulj, 30. jun 2016.

U Napulju  je, od 30. juna do 02. jula 2016. godine, u organizaciji Italijanske obalske straže, održana  Mediteranska konferencija institucija koje imaju nadležnosti obalske straže (Mediterranean Coast Guard functions forum – MCGFF Conference eng.)

Na dvodnevnoj konferenciji je bilo prisutno 65 delegata iz 23 zemlje sa 4 kontinenta. Osim predstavnika državnih administracija zemalja učesnika, konferenciji su prisustvovali i zvaničnici Evropsle komisije, Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), REMPEC-a, IALA i dr.

Konferencija se sastojala iz više panela čija tema je bila:

       1. jačanje razmijene podataka,

       2. pomorska sigurnost i zaštita mora mora od zagađenja,

       3. nadzor i inspekcija nad ribaricama,

     4. organizovanje obuka i saradnja institucija koje imaju nadležnosti obalske straže

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti na konferenciji su bili Nexhat Kapidani i Žarko Lukšić.

Na prvom panelu konferencije, nakon uvodnog obraćanja domaćina i izlaganja izvršnog direktora EMSA g. Mully-a, prisutnima se obratio Nexhat Kapidani. Tema izlaganja je bila saradnja u Jadransko-jonskoj regiji oko razmijene podataka, kao i iskustva Crne Gore u korišćenju servisa Evropske unije namijenjenih za sigurnost na moru i zaštitu mora od zagađenja. Tokom izlaganja pomenuti su i projekti u kojima je učestvovala Uprava pomorske sigurnosti i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva zajedno sa evropskim partnerima, kao i predlozi projekata koji su pripremljeni i čija evaluacija je u toku.

Na kraju konferencije su donešeni konkretni prijedlozi i zaključci u cilju buduće regionalne saradnje i razmjene podataka između Mediteranskih zemalja i obavljanja potrebnih obuka uz podršku Evropske Unije.

slika11

slika22

slika333

 

slika44 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP