Izvještaj sa radionice održane u Upravi pomorske sigurnosti 19.10.2016.godine u Baru

U prostorijama Uprave pomorske sigurnosti u Baru,  dana 19.10.2016. godine, održana  je radionica vezana za unapređenje sistema izvještavanja sa brodova, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o balastnim vodama, na kojoj je predstavljen jedan od rezultata projekta „Sistem upravljanja balastnim vodama za zaštitu Jadranskog mora“ (“Ballast Water Management System for Adriatic Sea Protection”) – BALMAS (www.balmas.eu), koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije u okviru Jadranskog IPA programa.

Radionica je organizovana sa ciljem da upozna i uključi učesnike u primjenu unaprijeđenih elektronskih obrazaca i novog računarskog programa koji će pojednostaviti i ubrzati proces izvještavanja sa brodova i ujedno ga učiniti pouzdanim i automatizovanim.

Nevenka Kruta iz Uprave pomorske sigurnosti je predstavila ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta BALMAS i naglasila važnost sprovođenja mjera upravljanja balastnim vodama u Jadranu. Predstavnici Lučkih kapetanija Bara i Kotora: Mirko Fuštić, Novica Mijović i Željko Lompar, su predočili njihove nadležnosti i važnost tačnog i pravovremenog izvještavanja sa brodova kao i naveli primjere iz svijeta i Crne Gore.

Radionici su doprinijeli eksterni eksperti Uprave pomorske sigurnosti na BALMAS projektu, Boro Vujošević, koji je predstavio unaprijeđene elektronske obrasce za izvještavanje sa brodova dok je Predrag Janković, tvorac studije održivosti za implementaciju Međunarodne konvencije za kontrolu i upravljanje brodskim balastnim vodama i talozima u Crnoj Gori, govorio o značaju i rokovima za sprovođenje konvencije koja je nedavno usvojena u Ujedinjenim nacijama.

Marija Otašević iz Uprave pomorske sigurnosti, Vladimir Stjepčević i Danijela Knežević iz Lučke Uprave Kotor, kao i brodski agenti su aktivno učestvovali u otvorenoj diskusiji i pohvalili inicijativu i rezultate kao i izrazili saglasnost za boljom i uspješnijom saradnjom.

Pozivu za učešće na radionici su se odazvali predstavnici sledećih agencija i institucija: Ana Krstić -BWA, Nela Dabanović - Nimont, Ranko Cikić - Transagent, Mihailo Vukić i Kristijan Kijanović - Allegra, Miroslav Radoman - Port of Adria, Ivan Đenđinović - PGS Montenegro, Novak Šćekić - Dibiem, Uroš Kljakić i Bogdan Kenjić - MSC Montenegro, Milan Stanković - Jadroagent, Miodrag Petranović - Anchor shipping/ Atlatšped i Bogdan Krstić - Capris.


BALMASS slika

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP