Održani sastanci ekspertskih radnih grupa za LRIT i SafeSeaNet

U Lisabonu je, 18. i 19. oktobra 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA - European Maritime Safety Agency), održan 14. sastanak ekspertske radne grupe za LRIT (Long Range Identification and Tracking - daljinsko praćenje i identifikacija brodova putem satelita), kao i 26. Sastanak ekspertske radne grupe za SafeSeaNet.

EU LRIT Data Centar je evropski sistem za satelitsko praćenje brodova. EU LRIT DC je namijenjen zemljama članicama EU, a Crna Gora kao jedina treća zemlja, članica je ovog sistema od 2015. godine.

SafeSeaNet je evropski sistem za razmijenu podataka bitnih za pomorsku sigurnost, koji je isključivo namijenjen zemljama članicama EU, pa je Crna Gora učestvovala kao posmatrač na ovom sastanku, imajući na umu da je Crna Gora ranije uputila zahtijev prema Evropskoj komisiji da učestvuje u ovom sistemu.

Na sastancima je predstavljen dosadašnji rad oba sistema, kao i planovi za njihovo buduće proširivanje i unapređenje. Na sastancima su takođe predstavljeni novi koncepti i riješenja kao IMS (Integrated Maritime Services), IMDate (Integrated Maritime Data Environment) i CSD (Central Ship Database).

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti na oba sastanka je bio Nexhat Kapidani, koji je informisao učesnike sastanka o aktivnostima Crne Gore po pitanju sigurnosti na moru. Sa zvaničnicima EMSA-e i Evropske komisije  dogovoreno je da se Crnoj Gori omogući pristup IMS-u i CSD-u što će biti urađeno u narednom periodu, kao i dogovoreni su naredni koraci kako bi Crna Gora počela da učestvuje u radu SafeSeaNet sistema. Ovo zadnje je posebno bitno imajući na umu obaveze koja Crna Gora mora da ispuni da bi postala članica Paris MOU-a, tj. Pariskog memoranduma o nadzoru države luke.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP