Predstavnici Crne Gore učestvovali na trening kursu EMSA o pomorskom zakonodavstvu Evropske unije

U Lisabonu je u periodu od 24. do 27. januara 2017. godine u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) održan trening kurs o pomorskom zakonodavstvu Evropske unije, u sklopu programa tehničke pomoći EMSA zemljama koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, u trajanju od 30 mjeseci.

Program tehničke pomoći finansiran je od strane Evropske komisije i dio je projekta: „Pripremne mjere za učešće zemalja proširenja u radu EMSA“, a odnosi se na pružanje tehničke pomoći Evropske unije IPA zemljama, odnosno zemljama predpristupne pomoći, u koje spada i Crna Gora.

Photo1

Predstavnici Crne Gore na trening kursu su bili Kap. Vladan Radonjić, Generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj, Snežana Đurković, Samostalni savjetnik I u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva CG, kao i Kap. Predrag Ratković, Načelnik sektora za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata u Upravi pomorske sigurnosti iz Bara.

Photo2

Učesnici trening kursa su imali mogućnost da se upoznaju sa pomorskim zakonodavstvom Evropske unije i njegovim odnosom, sličnostima i razlikama sa međunarodnim (globalnim) zakonima i konvencijama. Tokom trajanja trening kursa, kroz više radionica, testova i praktičnih primjera, učesnici su imali priliku da bolje razumiju direktive Evropske unije, naročito po pitanju pomorske sigurnosti, bezbjednosti i zaštite mora od zagađenja.

Photo3

Znanja i materijal prikupljen na ovom trening kursu biće iskorišćeni za jačanje postojećih zakonskih kapaciteta Crne Gore u dijelu obaveza koje Crna Gora ima kao država-luka (port State), država-obala (coastal State) i država-zastava (flag State), u cilju postepenog uključivanja Crne Gore u redovne aktivnosti zemalja članica Evropske unije.

 

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP