U Podgorici odrzana godisnja SEETO regionalna posjeta Crnoj Gori

U Podgorici je, 10. marta 2017.godine, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva (MSP) održana godišnja SEETO regionalna posjeta Crnoj Gori. Ovo je bio jedan od niza sastanaka koji predstavlja nastavak aktivnosti nakon Pariskog samita, a u cilju definisanja mjera i aktivnosti koje će biti prezentovane na sastanku Premijera Vlada, koji će se održati u Trstu, polovinom tekuće godine. Sastanku su, osim predstavnika SEETO, učestvovali i predstavnici MSP iz svih sektora, kao i predstavnici organa koji su u sastavu MSP. Na sastanku je bilo riječi o  progresu u dijelu planiranih projekata na Glavnoj i Sveobuhvatnoj mreži. 

Predstavnik UPS-a na ovom sastanku je bio Nexhat Kapidani, pomoćnik direktora UPS-a, koji je predstavnicima SEETO i prisutnima predstavio projekte iz oblasti pomorstva kao i planirane aktivnosti u narednom periodu. 

SEETO11

 

Podsjećamo da je Memorandum o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže u jugoistočnoj Evropi (SEETO Memorandum) potpisan u Luksemburgu, 11. juna u 2004. godine, od strane vlada Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Srbije i Kosova, kao i od strane Evropske komisije, shodno tome Crna Gora je učesnica ovog programa i punopravni član, te na ovaj način aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji, koja je kamen temeljac politike djelovanja Evropske Unije prema zemljama Zapadnog Balkana u oblasti saobraćaja. Njegovo dalje pozicioniranje omogućeno je i kroz primjenu Protokola IV o kopnenom saobraćaju u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih Zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane.


SEETO22

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP