SafeSeaNet – CECIS-MP trening za pomorske administracije, Lisabon, 14. mart 2017.

U Lisabonu je 14. marta 2017. godine, u organizaciji EMSA (European Maritime Safety Agency.eng), održan  SafeSeaNet – CECIS-MP trening za pomorske administracije. Učesnici treninga su bili predstavnici članica Evropske unije, trećih zemalja kao i zvaničnici Evropske komisije (DG MARE).

Učesnicima treninga je prezentovana najnovija verzija SafeSeaNet sistema koje koriste članice Evropske unije, a predstavlja jedinstveni sistem za razmjenu informacija i podataka, u svrhu poboljšanja pomorske sigurnosti i bezbjednosti, zaštitu morske okoline i poboljšanje efikasnosti pomorskog saobraćaja. Akcenat treninga odnosio se na obaveze unosa u sistem najave dolaska brodova od strane brodara i pomorskih agenata, koja su definisana FAL konvencijom.

Na trening portalu EMSA učesnici seminara su uvježbavali unos pomorske nezgode i pretragu predhodnih incidenata u sistem, te način korišćenja svih korisničkih alata SeafSeaNeta.

U drugom dijelu treninga učesnici su se upoznali sa sistemom CECIS (Common Emergency Communications Information System.eng) koji je povezan sa SafeSeaNet sistemom, a predstavlja sistem obavještavanja na regionalnom nivou u cilju razmjene informacija o zagađenju mora, i zahtjev koji se odnosi na ustupanje opreme uz nadoknadu za sprečavanje zagađenja mora.

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti na EMSA treningu je bio Žarko Lukšić.

Kako Uprava pomorske sigurnosti kroz IPA projekte planira inplementaciju sistema koje koriste zemlje EU, znanje stečeno na treningu će svakako koristiti i sa aspekta primjene zakonodavnstva i upotrebe samih sistema.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP