Odrzan 11. sastanak CTG MPPR-a

U Lisabonu je, 15. marta 2017. godine, u Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) održan 11. sastanak CTG MPPR-a (Consultative Technical Group on Marine Pollution Preparedness and Response eng.) odnsono ekspertske radne grupe za zaštitu mora od zagađenja.

Sastanku su prisustvovali pedstavnici iz EMSA-e, Evropske komisije (DG ECHO), zemlja članica EU uključujući Norvešku i Island kao i predstavnici Crne Gore i Albanije.

Na sastanku su predstavnici DG ECHO-a predstavili njihove aktivnosti koji se tiču zaštite mora od zagađenja kao i mogućnosti za finansiranje projektnih predloga iz ove oblasti, dok su predstavnici EMSA-e predstavili kompletnu listu projekata za period 2007-2017. EMSA je takođe predstavila i postojeće sisteme kao i opremu sa kojom trenutno raspolaže, a koja se može koristiti za potrebe zaštite mora od zagađenja.

Zemlje članice su predstavile projekte i aktivnosti na kojima je rađeno u prethodnom periodu kao npr:

  • Vježba SCOPE 2017 – Norveška,
  • Nacionalna vježba iz oblasti zaštite mora od zagađenja – Španija,
  • Projekat eURready4OS – Španija,
  • Projekat COSMO – Španija,
  • Projekat Mariner – Španija i Francuska i
  • Projekat Polluproof – Francuska

Kao posebna tačka dnevnog reda bili su prezentovani izvještaji o zagađenjima mora sa plovila koji su se desili u prethodnoj godini i to:

  • Slučaj ‘MV Red Cedar' kada je u more palo 20 kontejnera i kojeg je prezentovala Holandija;
  • Slučaj 'Flinterstar' kojeg je predstavila Belgija.

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP