Studijska posjeta implementacija projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera MaCCIM“

U periodu od 21.03. do 24.03.2017 godine, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, na poziv Specijalne agencije Privredne komore Trsta (ARIES) i u saradnji sa Konzorcijumom za pomorstvo i nautiku italijanske regije Frugli Venezia Giulia (DITENAVE), organizovana je studijska posjeta regiji Friuli Venezia Giulia. Svrha studijske posjete je implementacija projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera-MaCCIM“. 

U zgradi Specijalne agencije Privredne komore Trsta (ARIES), održan je sastanak, gdje je istaknut značaj saradnje za razvoj „plave ekonomije“ oslonjene na potencijale mora. Date su prezentacije iskustava regionalnih preduzeća Friuli Venezia Giulie u oblasti udruživanja i osnivanja klastera (jahting i remont) i lokalnih trgovinskih asocijacija (pomorskih operatera).

Izlaganje predstavnika Trieste Putničkog terminala, kao i prezentacija lokalnog Univerziteta iz Trsta, iz oblasti pomorske industrije.

Obavljena posjeta Pomorskom klasteru Regije Friuli Venezia Giulia, DITENAVE. Prezentacija projekta za sigurnost na moru. Posjete brodogradilištu Blue Line Group, upoznavanje sa njihovim radom, kao i posjeta lokalnom brodogradilištu Monte Carlo Yachts or MMGI.

Studijska posjeta imala je cilj definisanje zajedničkih komunikacionih strategija i planova za budućnost iz oblasti pomorstva između Crne Gore i Regije Friuli - Venezia Giulia.

Uprava pomorske sigurnosti kroz IPA projekte sprovodi implementaciju naprednih sistema koje koriste zemlje EU, iskustvo stečeno ovom studijom može se primjeniti sa aspekta upotrebe određenih sistema sigurnosti i bezbjednosti na moru od strane Uprave pomorske sigurnosti, kao i primjene zakonodavstva učešćem javnog sektora u stvaranju pomorskog klastera.

Predstavnica Uprave pomorske sigurnosti na studijskoj posjeti „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera-MaCCIM“ bila je Ivana Petrović.

Početkom maja najavljena je posjeta Crnoj Gori od strane predstavnika Regije Friuli - Venezia Giulia.

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP