Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti učestvovali na radionici: „Identifikovanje pritisaka na morski ekosistem i predlozi mjera za njihovo rješavanje”

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, Predrag Ratković i Žarko Lukšić su 04. 04. 2017. godine  u saradnji sa NVO Green Home i Agencijom za zaštitu životne sredine u Kotoru na radionici: “Identifikovanje pritisaka na morski ekosistem i predlozi mjera za njihovo rješavanje” predstavili kapacitete Uprave i spremnost na adekvatan odgovor u slučajevima eventualnog zagađenja mora sa plovnih objekata kao i mogućnosti VTMIS sistema za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskog saobraćaja.

Učešćem i prezentacijom na pomenutoj radionici Uprava pomorske sigurnosti je pokazala spremnost i zainteresovanost da sarađuje kako sa nadležnim državnim organima tako i sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i drugim pitanjima iz djelokruga rada Uprave.


treca


Učesnici radionice su bili  predstavnici, NVO iz Crne Gore i Hrvatske, Agencije za zaštitu životne sredine, Morskog dobra, Lučkih kapetanija Bar i Kotor, ZHMS i drugi i svi su se saglasili  da treba već mapirana područja sa morskom biljkom ''Poseidonia Oceanica'', zaštiti sa adekvatnim bovamama u saradnji sa državnim institucijama.


druga


Zajedničkim aktivnostima, kako Vladinog tako i nevladinog sektora kao i svih zainteresovanih strana se može doći do kvalitetne zaštite životne sredine posebno morskog prostora i ova saradnje će na zadovoljstvo svih i u budućnosti biti nastavljena.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP