Spriječeno veće zagađenje u Bokokotorskom zalivu

Nakon prijema informacije na Koordinacionom centru traganja i spasavanja na moru (MRCC Bar) da je u marini na lokaciji Krtole-Solila (Tivatski zaliv) izbio požar na katamaranu ''Yulia'', pod engleskom zastavom, Uprava pomorske sigurnosti je preduzela hitne aktivnosti kojima je izbjegnut veći ekološki incident u Bokokotorskom zalivu.

 

Pedja2


Aktiviranjem Nacionalnog Plana za hitno reagovanje, u skladu sa procedurama, angažovana su sredstva Uprave pomorske sigurnosti za hitno reagovanje u slučajevima iznenadnog zagađenja mora. Pripadnici MVCG odmah su isplovili specijalnim čamcem ECO 1 i sa kompletnom opremom uputili se ka mjestu incidenta.

 

Pedja1


Pedja9

 

Nakon uspješne intervencije Službe zaštite i spašavanja iz Tivta i Krtola, nakon gašenja požara na katamaranu ''Yulia'', MVCG je razvukla zaštitnu upijajuću branu koja je spriječila dalje širenje nafte koja je isticala iz njenih rezevoara i sagorelih djelova katamarana, a upotrebljena je i određena količina disperzenata i absorbenata.


Pedja3

 

 

Pedja4

 

U ranim jutarnjim časovima katamaran ''Yulia'' je potonuo, a Inspekcija sigurnosti pomorske plovidbe iz Kotora naložila je vlasniku katamarana ''Yulia'' da pristupi otklanjanju posljedica zagađenja, izvlačenju i tegljenju iste do luke Zelenika.


Pedja5

 

Nakon što su tehnički inspektori Uprave pomorske sigurnosti utvrdili a je katamaran ''Yulia'' sposoban za tegalj, isti je uzet u tegalj i odveden u Luku Zelenika.


Pedja7


Pedja6

 

Ovo je bila još jedna u nizu uspješno obavljenih akcija sprečavanja i zaštite, smanjenja i otklanjanja posljedica zagađenja mora uljem sa plovnih objekata, gdje se još jednom pokazalo da je samo jedan poziv u pomoć bio dovoljan da se svi subjekti Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata u Crnoj Gori, uz jasno utvrđene dužnosti i odgovornosti, prema definisanim procedurama, aktiviraju i u koordinisanim akcijama ispune postavljene zadatke.

 

Pedja8

 

 

 


 


Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP