SeaSeaNet Ecosystem GUI (SEG) trening i CelanSeaNet sastanak korisničke grupe

U Lisabonu su 16. i 17. maja 2017. godine, u organizaciji EMSA, održali SafeSeaNet Ecosystem GUI (SEG) trening i CleanSeaNet godišnji sastanak korisničke grupe. Učesnici treninga su bili predstavnici članica Evropske unije, trećih zemalja kao i zvaničnici Evropske komisije (DG MARE).

Učesnicima treninga SafeSeaNet (SEG) je prezentovana nova platforma koja će objedinjavati sve sisteme i portale koje je razvila EMSA. Pravna osnova za uvođenje SEG jedinstvenog interfejsa su Direktiva 2002/59/EC i amadman na Direktivu 2014/100/EU, vezano za integraciju podataka za monitoring i praćenje sa eksternih sistema. Na SafeSeaNet (SEG) portalu se nalaze podaci sa IMS, SSN, LRIT i ClenSeaNet portala.

Na SafeSeaNet SEG portalu biće objedinjene informacije o kretanju brodova, pomorskoj sigurnosti i bezbjednosti, kontroli ribarskih brodova, graničnoj kontroli, monitoring sprečavanja zagađenja sa plovnih objekata i drugo.

Pristup portalu SEG biće omogućen sa mobilnih telefona, tableta i računara, a sam početak primjene očekuje se do kraja 2017 godine.


slika1 Lisabon


 

Na godišnjem sastanku CleanSeaNet korisničke grupe, predstavljeni su rezultati desetogodišnjeg razvoja i funkcionalnosti sistema satelitske detekcije zagađenja sa brodova. Ukazano je da je veoma bitna verifikacija moguće naftne mrlje i u tom smislu EMSA razvija monitoring sa dronovima i bespilotnim letilicama, kako bi se detektovao mogući zagađivač. Unošenje u sistem povratne informacije je od velikog značaja zbog statističkih podataka i daljeg postupanja kontrole brodova na dolasku u sledeće luke.

Povodom desetogodišnjice rada CleanSeaNet sistema, EMSA publikuje brošuru sa slučajevima dosadašnjih zagađenja, a Uprava pomorske sigurnosti će poslati dva slučaja, koja su se dogodila u zoni odgovornosti Crne Gore.


Slika2 Lisabon

 

 

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti na EMSA treningu je bio načelnik odjeljenja za nadzor i kontolu pomorskog saobraćaja, Žarko Lukšić.

 

 

Kako Uprava pomorske sigurnosti kroz IPA projekte planira inplementaciju sistema koje koriste zemlje EU , znanje stečeno na treningu i sastanku će svakako koristiti i sa aspekta primjene zakonodavnstva i upotrebe samih sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP