Specijalizovana obuka za predstavnike preduzeća pomorskog sektora i nadležnih institucija u okviru sprovođenja projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera MaCCIM“

Dana 24.05.2017 godine, u Podgorici, od strane Privredne komore Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Trsta (ARIES) i Pomorsko-tehnološkim klasterom Regije Friuli Venezia Giulia, Italija, organizovana je Specijalizovana obuka za predstavnike preduzeća pomorskog sektora i nadležnih institucija u okviru sprovođenja projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera MaCCIM“. 

Prema navodima PKCG: “Obuka podržana od Centralno evropske inicijative (CEI), sprovodi se u cilju pružanja obuke visokog kvaliteta utemeljenog na aktivnom praćenju tržišta i trendova u svijetu pomorstva od strane angažovanih eksperata iz Regije FVG sa dokazanim iskustvom u usavršavanju pomorskog kadra i praktičnom primjenom savremenih znanja u poslovanju.“

Specijalizovana obuka obuhvatila je pet tema iz oblasti:

  • Evropski programi i projekti za podršku plavom rastu
  • Mogućnosti koje turizam pruža razvoju nautičkog sektora
  • Unaprjeđenje marketinga i komunikacija
  • Istraživanje i transfer tehnologija u pomorstvu
  • Naučno-istraživački projekti u funkciji razvoja pomorskog.

Predavanja su održali Martina Rossi, ispred Pomorsko-tehnološkog klastera Mare FVG, Michele Crosatto, Specijalizovana Agenicija Privredne komore Trsta – Aries, Marcello Guaiana, Area Tehnološki park, kao i Monica Cesco, Univerzitet Milano i Davide Ludovisi, Sissa Medialab. Martina Rossi, kao lider projekta, istakla je važnost postojanja „plave ekonomije“ pri stvaranju pomorskog klastera, potrebu da se aktuelne politike povežu i iskoriste prirodni resursi. Monica Cesco, profesorica Univerziteta Politehnike Milano, trenutno prati rad četiri klastera, dva za zelenu hemiju, jedan za logistiku trensporta i jedan za nautički saobraćaj. Smatra da ekonomski razvoj treba da prati ideja komercijalnog proizvoda - usluge. To se može ostvariti kroz rad i sradnju sa Ministarstvom turizma.

Obuci je prisustvovala predstavnica Ministarstva ekonomije Milena Jovetić, koja je istakla da se u Crnoj Gori dosta uradilo na mnogim projektima u oblasti stvaranja klastera iz raznih obalsti poslovanja, a koji su finansirani uz pomoć fonodva Evropske Unije.

Predstavnica Direktorata za pomorstvo Ministarstva saobraćaja, Snežana Đurković, istkla je neophodnost saradnje sa Italijom, kao i potrebu za definisanjem agencijskih poslova koji trebaju biti uređeni kroz zakon o obligacionim odnosima, kao i to da se treba što više raditi na izradi zakonskih regultiva koje uređuju oblast pomorstva.

Od strane pomorskih agenata prisustvovali su Boka Adriatic, Ivo Begović, Jadroagent Bar, Nikola Banović, kao i Porto Novi, Nikola Banović.

Ispred Uprave pomorske sigurnosti obuci je prisustvovala Ivana Petrović.

Iz svega nevednog tokom obuke proizilazi da postoji realna potreba da se rad pomorskih agencija treba urediti sa pravne i administrativne strane. Napredno poslovanje privrednih subjekata iz oblasti pomorskog sektora zahtjeva jake mreže kontakata sa kooperantima iz raznih oblasti poslovanja. Neophodne su veze sa organima lokalne i javne uprave kao i povezanost privatnog sektora.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP