Strateška saradnja kroz udruživanje u pomorstvu

U organizaciji Privredne komore Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Trsta (ARIES) i Pomorsko-tehnološkim klasterom Regije Friuli Venezia Giulia, Italija, održano je niz sastanaka i skupova vezanih za stratešku saradnju udruživanja u pomorstvu.

 

Na skupu održanom 21.07.2017 objavljena je završna prezentacija sa rezultatima i zaključcima ostvarenim u sklopu projekta “Saradnja Crne Gore i Italije na osnivanju pomorskog klastera (MaCCIM)”.  

Od strane italijanskih eksperata i učesnika ovog skupa obećana je nesebična pomoć u skoro svim segmentima prilikom formiranja prvog pomorskog klastera u Crnoj Gori. Što se tiče crnogorske strane, ostaje da se usaglase dalje administrativno pravne, finansijske i ostale radnje u postupanju i formiranju pomorskog klastera.

Ispred Uprave pomorske sigurnosti skupu je prisustvovala Ivana Petrović.

 

Više o ovoj temi može se pročitati na sajtu Privredne komore Crne Gore:

http://www.privrednakomora.me/saopstenja/strateska-saradnja-kroz-udruzivanje-u-pomorstvu

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP