CelanSeaNet – SEG trening za Train-The-Traine Lisabon, 26. i 27. septembar 2017.godine

U Lisabonu se 26. i 27. septembra 2017. godine, u organizaciji EMSA-e, održao CleanSeaNet Train-The-Trainer kurs za novi SafeSeaNet Ecosystem Graphical (SEG)  interfejs koji će biti u funkciji od 04. decembra 2017. godine. Na kursu su bili prisutitni predstavnici članica EU, administracije Portugala i predstavnici trećih zemalja.

Učesnicima treninga SafeSeaNet (SEG) koji predstavlja razvojni projekat EMSA je praktično prezentovana nova platforma koja će objedinjavati sve sisteme i portale koje je razvila EMSA.

Nova platforma će pružati informacije o: pomorskom nadzoru brodova, pomorskoj sigurnosti i bezbjednosti, praćenju ribarskih brodova, sprečavanju zagađenja mora i nelegalan prelazak granice plovnih objekata.


Praćenje SEG interfejsa će biti omogućeno putem mobilnih aplikacija na pametnim telefonima i tabletima.

 

LisabonCSNet


 

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti na EMSA treningu je bio Žarko Lukšić načelnik odjeljenja za nadzor i kontolu pomorskog saobraćaja.

Uprava pomorske sigurnosti prati evropske trendove i smjernice Evropske agencije za pomorsku sigurnost i na taj način doprinosi jačanju kapciteta u pomorstvu Crne Gore.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP